31.01.2007 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na hranicích EU se platí za ptáka i včelu

Náhrady nákladů spojených s úředními kontrolami jsou stanoveny v souladu s článkem 27 a 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. ve výši, kterou uvádí příloha V oddílu B tohoto nařízení.

Je logické, že při vstupu na území EU se platí za veterinární kontrolu potravin a surovin živočišného původu.
Avšak vzhledem k tomu, že zmíněné nařízení č. 882/2004 neurčuje výši poplatků pro zásilky ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů, obojživelníků, dalších bezobratlých a například zvířat pro zoo a cirkusy včetně sudokopytníků a koňovitých stanovuje za tyto zásilky Městská veterinární správa v Praze výši poplatků za úřední kontroly.
Tato problematika – dovozu „živých zásilek“ ze třetích zemí - se ČR týká prakticky okrajově, protože máme pouze jedno vstupové místo; tím je Pohraniční veterinární stanice na letišti v Praze Ruzyni (kterou provozuje Městská veterinární správa v Praze).
Výše poplatků u zásilek ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel, hmyzu, plazů, obojživelníků, bezobratlých a zvířat pro zoo a cirkusy včetně sudokopytníků a koňovitých se stanovuje podle skutečně vynaložených nákladů; u živých zvířat v částce 300 korun za kus za zahájení kontroly a dalších 100 korun za 1 hodinu kontroly maximálně však 1 530,-Kč, u živých ryb 900,-Kč za zásilku.
Poplatky za živočišné produkty – zásilka do 6 tun – 1530,-Kč, zásilka od 6 tun do 46 tun navíc 250,-Kč za každou tunu, zásilka nad 46 tun - 11 680,-Kč.
Rozhodnout o výši těchto poplatků za veterinární kontroly je v souladu s naší veterinární legislativou oprávněna Městská veterinární správa v Praze a činí tak vzhledem ke skutečným nákladům. Poplatky budou vybírány od 1. 2. 2007.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down