Na podpoře udržitelného zemědělství v Evropě

se dohodly SAI (Iniciativa za udržitelné zemědělství) a CIAA (Konfederace výrobců potravin a nápojů v EU).

Studie vypracovaná v rámci spolupráce SAI a CIAA podává přehled o programech v EU-25, které se orientují na podporu nejlepších zemědělských praktik, přičemž pozornost je věnována zejména programům na podporu primární produkce. V rámci této spolupráce bylo dohodnuto vypracování společné studie, která by se zaměřovala na zkoumání existujících zemědělských produkčních programů nejprve v Evropě (první fáze) a následně ve světě (druhá fáze). Vypracováním studie zaměřující se na Evropu (EU-25) byl pověřen Plant Research International B.V. (Nizozemí). V srpnu 2005 byly identifikovány hlavní programy nejlepších zemědělských praktik v zemích EU-25 a byly shromážděny klíčové informace o těchto programech. Zpráva, kterou Plant Research International vypracoval (listopad 2005), popisuje programy v jednotlivých zemích a uvádí podrobné informace o každém z nich. Programy jsou rovněž klasifikovány podle produkční komodity, dále podle kontroly nebo certifikace. Celkem bylo identifikováno 121 programů (Evropská legislativa, potravinový řetězec, programy pro jednotlivé plodiny/výrobky), přičemž v zemích západní Evropy byly odlišné programy od programů v zemích východní Evropy. Pokud jde o potravinový řetězec, existují četná nařízení a standardy týkající se kvality výrobků, bezpečnosti potravin nebo jiných aspektů, např. životního prostředí, energie a pracovních podmínek. Programy kvality lze rozdělit na základní programy (ISO, Codex Alimentarius, GMP, HACCP) a programy, které se často odvozují od těchto základních programů a jsou aplikovány na mezinárodní úrovni (EuropeGAP, BRC/IFS, SQF) nebo národní úrovni [např. Dutch HACCP (Nizozemí), DS 3027:2002 (Dánsko)]. Tyto programy se často omezují na období po sklizni (BRC/IFS, Dutch HACCP) a často obsahují nařízení o maximálních limitech reziduí (MRLs).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *