21.11.2019 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nadbytečná zvířata v českých zoologických zahradách

Volfová M., Čermáková A. Nadbytečná zvířata v českých zoologických zahradách. Veterinářství
2019;69(11):768-772.

SOUHRN
Nadbytečná zvířata v českých zoologických zahradách.
Se zlepšováním podmínek pro zvířata chovaná v zoologických zahradách se zvyšuje i úspěšnost jejich
odchovů, k čemuž přispívá fakt, že nedochází k predaci, je zajištěn dostatek potravy a dbá se na vysokou
úroveň ošetřovatelské i veterinární péče. Z těchto důvodů se produkuje více zvířat, než by jich ve
volné přírodě přežilo. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem zoologických zahrad tak
dochází k tomu, že jsou některá zvířata považována za nadbytečná a chov je nutné určitým způsobem
regulovat. Cílem práce bylo zjistit, jak je tato problematika řešena ve vybraných českých zoo. Data byla
získána za rok 2017 ze šesti zoologických zahrad, které jsou členy asociace EAZA. Bylo analyzováno,
kolik druhů zvířat podléhá omezení reprodukce a jakým způsobem konkrétně. Bylo zjištěno, že během
roku 2017 bylo 64 % chovaných savců zařazených do Evropského záchovného programu (EEP) chováno
bez omezení. Ze zbylých 36 % byla nejčastějším způsobem omezení reprodukce tvorba jednopohlavních
skupin (22 %). Jako vhodné řešení omezení reprodukce se ukázalo také oddělování samců od
samic, které se využilo v 11 % chovů. Podávání antikoncepčních preparátů se využívá převážně u primátů,
v dotázaných zoo pouze ve 2 % vzhledem k možným nežádoucím účinkům, jako je trvalá sterilita
samic. Kastracím se snaží zoologické zahrady vyhýbat pro jejich nenávratnost a navíc se jedná o složitý
chirurgický zákrok.

SUMMARY
Redundant animals in czech zoological gardens.
With the improvement of the breed conditions for zoo animals, the success of their breeding increases,
which is contributed to the fact that there is no predation, there is enough food and a high level of
nursing and veterinary care is ensured. For these reasons, more animals are produced than would survive
in the wild. Due to the limited space in zoos, some animals are considered redundant and breeding
needs to be regulated. This work focuses on the problemacy of redundant animals in zoological gardens
of the Czech Republic. Data were collected during the year 2017 and only from the zoological
gardens that are members of the EAZA asociation. The aim of this work is to find out how many species
of animals are under the reproductive control and in which way exactly the breedings are reduced
in selected zoological gardens in the Czech Republic. During 2017 there were 64% of mammal species
from breeding programmes with no reductions. The unisexual breeding proved to be the most common
method of the reproductive control occuring throughout the majority of animal groups (22%).
Another suitable method of the reproductive control is isolating male from female which exists in the
11% of breedings. Human anticonception is applied predominantly on primates as it has examined
side effects and its use should be safe. Zoological gardens tend to avoid the castrations for it is an irretrieveable
and complicated surgery.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down