Nádory mléčné žlázy u fen: základní diagnostický a terapeutický přístup

I. CVIKOVÁ,1 V. TEPLÁ2 1Avetum, Brno 2HKvet, Hradec Králové Veterinářství 2006;56:89-96

SOUHRN
Cviková I., Teplá V. Nádory mléčné žlázy u fen: základní diagnostický a terapeutický přístup. Veterinářství 2006;56:89-96.
Článek shrnuje informace o diagnostice a terapii nádorů mléčné žlázy u fen s ohledem na praktickou využitelnost v praxi. Důraz je kladen na včasnost a komplexnost diagnostiky a správný terapeutický přístup. Jsou prezentovány tři případy z praxe fen s karcinomy mléčné žlázy se zaměřením na terapii a vývoj onemocnění. Délka přežívání těchto pacientů je 5 a 14 měsíců a více než dva roky.

SUMMARY
Cviková I., Teplá V. Tumours of mammary glands in bitches: principal diagnostics and therapeutic approach. Veterinářství 2006;56:89-96.
This paper summarises information on diagnostics of mammary glands tumours in bitches with regard on practical use in surgeries. Emphasis is put on opportuneness and complexity of diagnostics including right therapeutic approach. There were presented three cases of bitches with mammary gland carcinomas surveyed on therapy and disease development. Documented survival of these patients was 5 and 14 month and more than two years.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *