Náhrada antibiotických růstových stimulátorů

Tan Yu-Wen, J.

VÝHODY OREGO-STIM®: Z PORODNÍHO BOXU NA TALÍŘ

Meriden Animal Health Limited je britská veterinární farmaceutická společnost, specializovaná na výrobu a distribuci celé řady přípravků pro zvířata, které jsou speciálně vyvíjeny tak, aby byly schopny čelit nástrahám současných onemocnění i vlivu prostředí, které panuje v intenzivních chovech dobytka na celém světě. Přípravky Meriden nabízejí kvalitu, důslednost, flexibilitu a úspory, což znamená pro výrobce vyšší rentabilitu a návratnost investic. Mezi ně patří i Orego-Stim®, typový přípravek na bázi oregána (dobromysli), který je jedničkou na světových trzích a vysoce předčil veškeré ostatní výrobky na bázi oregána, které byly kdy vyrobeny.

Orego-Stim® je 100% přírodní doplněk krmiva rostlinného původu, obsahující éterické oleje, extrahované ze specifického chemotypu Origanum vulgare ssp. hirtum, odvozeného na základě programu pěstování hybridních rostlin a vypěstovaného komerčně za přísně řízených podmínek pěstování. Složení oleje je založeno převážně na jedinečném poměru a koncentraci přírodních fenolových složek Carvacrol a Thymol, o nichž je známo, že to jsou silná antimikrobiální činidla. Fenoly zneškodňují takové organismy, jako jsou bakterie, díky svému toxickému účinku na buněčnou stěnu, denaturací a koagulací proteinů uvnitř struktury buněčné stěny. Zvýšení propustnosti způsobuje únik buněčných složek a vyvolává nerovnováhu vody a smrt buňky.

Na rozdíl od AGP (antibiotických růstových stimulátorů) a kokcidiostatik neexistují žádné důkazy o bakteriální rezistenci při používání Orego-Stim®, a to prostě proto, že jeho inhibující vliv na bakterie se neuskutečňuje prostřednictvím přenosu žádných chromozomů. Složky v oleji oregána klasifikuje FEMA (Asociace výrobců trestí a výtažků – Flavour and Extract Manufacturers‘ Association) i FDA (Správa pro potraviny a léčiva – Food and Drug Administration) jako „obecně uznávané jako bezpečné“ (GRAS – Generally Recognised as Safe).

Když se Orego-Stim® přidá do krmiva prasat, zlepší se jeho chuť, zvýší se příjem krmiva, zlepší FCR (poměr konverze krmiva – feed conversion ratio) a ukazatele růstu. Extenzivní in-vitro a in-vivo pokusy prokázaly, že Orego-Stim® přispívá ke zmírnění problémů, spojených s přítomností gastrointestinálních patogenů, například E. coli, Salmonella spp., Clostridium perfringens, Brachyspira hyodysenteriae, Isospora suis i jiných gastrointestinálních patogenů, které mohou vyvolat průjem, ztrátu hmotnosti a nevyrovnanost prasat, což způsobuje chovatelům značné ekonomické ztráty.

Orego-Stim® také zlepšuje reprodukční výkon prasnic a zdravotní stav jejich vrhů díky lepšímu trávení a absorpci živin. Díky tomu, že Orego-Stim® zvyšuje chuť k jídlu, dochází ke zvýšenému příjmu potravy, pokud se přípravek přidá do krmiva kojícím prasnicím. Zvýšený příjem potravy způsobuje vyšší produkci mléka díky optimálnímu zužitkování krmiva. Přírůstky selat před odstavem jsou také lepší, selata při odstavu kromě řady dalších výhod vykazují lepší průměrnou živou hmotnost. Selata, která se krmí přípravkem Orego-Stim® také vykazují vyšší denní přírůstky, vyrovnanost a nižší mortalitu při odstavu.

V EU jsou chovatelé prasat nuceni legislativou, aby hledali alternativy k AGP. Prokázalo se ovšem, že přípravek Orego-Stim® představuje celosvětový úspěch bez ohledu na to, zda nějaká legislativa platí nebo ne. Proto je Orego-Stim® masivně používán i v zemích, kde jsou AGP povoleny. Částečně to mohla způsobit ta skutečnost, že někteří chovatelé převzali iniciativu ve snaze vyrábět čisté potraviny pro spotřebitele, ovšem hlavně za to mohou ekonomické výhody, které Orego-Stim® přináší.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *