Náhrady škod za ptačí chřipku žádá 97 drůbežářů

Na dotace je určeno 247 milionů korun.

SZIF dostal 97 žádostí drůbežářů o dotace, které jim mají nahradit některé ztráty vyvolané dopady ptačí chřipky na trh.
Finančních prostředků je dostatek a vyplácení proběhne podle SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) bez problémů. Na pomoc drůbežářům je určeno 247 milionů korun, na nichž se rovným dílem podílí stát a EU. Peníze, o než šlo žádat do pondělka, musí být vyčerpány do konce roku.
Tato pomoc se vztahuje na produkční řetězec od chovatelů rodičovských hejn přes líhně po výkrmce. Zpracovatelé, kteří měli velké problémy, doatce nedostanou. Evropská komise rozhodla, že pomoc bude zaměřena na odškodnění producentů, kteří snížili tlak na trh tím, že omezili výrobu.
Podpora může být využita např. na vyrovnání části ztrát, které žadateli vznikly likvidací a zpracováním násadových vajec, likvidací mláďat, předčasnou porážkou některých reprodukčních hejn nebo prodloužením dočasného pozastavení produkce na déle než tři týdny.
V ČR bylo letos zjištěno 14 případů ptačí chřipky. Chovatelé v okolí nesměli například chovat ptáky ve volném výběhu. V území kolem nálezu platil také zákaz přesunů drůbeže, vajec, podestýlky a krmiva a omezení vstupu lidí do drůbežáren, což mělo nepříznivý vliv na ekonomiku drůbežářských podniků.
Obavy spotřebitelů z ptačí chřipky srazily také letos v zimě v některých evropských zemích poptávku po drůbežím o desítky procent. V ČR měla nákaza podstatně menší vliv na objem odbytu drůbežího, klesly ale jeho ceny, a to především vlivem dovozu levných přebytků z jiných států. Například výkrmcům drůbeže vznikly (podle Agrární komory) měsíční ztráty v desítkách milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *