21.11.2005 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Najčastejšie otázky ľudí týkajúce sa parvovirózy prasiat

Čo spôsobuje infekcia porcinným parvovírusom?
PPV je jedným z hlavných agensov spôsobujúcich ťažké reprodukčné poruchy u prasníc. V súčasnosti je rozšírenie ochorenia celosvetové. Podľa epidemiologických štatistík z krajín produkujúcich bravčové mäso, okolo 95 – 98% intenzívnych chovov prasníc je nakazených týmto vírusov. Tento vírus je považovaný za hlavný agens syndrómu SMEDI, pre ktorý sú charakteristické nasledujúce klinické príznaky: narodenie mŕtveho plodu, mumifikované plody, embryonálny úhyn a neplodnosť.
Negravidné infikované prasnice nevykazujú žiadne klinické príznaky. Jedine gravidné zvieratá sú vnímavé ku klinickým príznakom ochorenia, ak sú infikované počas gravidity. Klinické príznaky ochorenia môžu byť rozdielne, v závislosti na dobe, kedy nastala infekcia počas gravidity:
Ak infekcia nastane počas prvých 5 dní gravidity, embryá odumrú a u prasnice sa objaví ruja o 21 dní po pripustení.
Embryá odumrú a u prasnice sa objaví nepravidelná ruja o 24 – 30 dní po pripustení, ak infekcia nastala v uterinných rohoch prasnice počas implantácie (implantácia nastáva približne 12 dní po oplodnení.)
Ak sú embryá infikované pred začatím osifikácie (35. deň gravidity), odumrú a sú reabsorbované maternicou. V tomto prípade u prasníc nastáva pseudogravidita alebo návrat ruje.
Ak sú embryá infikované po procese osifikácie, odumrú niektoré alebo všetky embryá vrhu.
Pri pôrode potom pozorujeme malý vrh (4 – 6 ciciakov živonarodených) a mumifikované plody.
Od 70. dňa gravidity plody nadobúdajú schopnosť vyvíjať imunitnú odpoveď proti terénnemu vírusu. Takže, infekcia imunokompetentných plodov nevyvoláva reprodukčné problémy u prasníc. Pozorujeme zdravé ciciaky pri pôrode.
Ako môžeme predchádzať PPV?
1. Je dôležité vedieť, že ak už farma raz bola infikovaná, je takmer nemožné eliminovať vírus, pretože:
- parvovírus je veľmi rezistentný voči podmienkam vonkajšieho prostredia,
- výkrmové prasatá sú hlavným rezervoárom vírusu na väčšine fariem,
- našťastie, ochorenie môže byť jednoducho kontrolované navodením protektívnych hladín humorálnej imunity u prasníc a prasničiek prostredníctvom vakcinácie.
Zabraňuje vakcinácia proti PPV serokonverzii?
Používanie inaktivovaných vakcín proti PPV sa veľmi odporúča, odkedy sa ukázali ako vysoko účinné v kontrole daného ochorenia. Napriek skutočnosti, že zviera je vakcinované, ak príde do kontaktu s PPV alebo E. rhusopathiae, vyvinie sa u neho silná imunitná odpoveď, ktorá môže byť detekovaná obvyklým ELISA testom. Následne je možné pozorovať vysoké hladiny protilátok, ktoré sú omnoho vyššie ako hladiny protilátok indukované vakcináciou.
Hipra doporučuje komplexný vakcinačný program pre prasnice a prasničky, ktorý pozostáva z aplikácie dvoch injekcií prasničkám pred pripustením a busterovej dávky po každom pôrode. Hoci, v niektorých regiónoch, aplikácia jednej dávky PPV vakcíny prasničkám pred pripustením sa stala populárnou, takisto ako aj aplikácia jednej dávky prasniciam za rok alebo dokonca za celý život prasníc.
Podľa nášho názoru, tieto nové postupy sú čiastočne správne, ale z času na čas môžu vyvolať reprodukčné problémy na farmách. Je dôležité objasniť niektoré fakty:
- inaktivované vakcíny indukujú nízku hladinu humorálnych protilátok v rozpätí 1/8 – 1/128 (v závislosti na komerčnej vakcíne a na imunitnej odpovedi zvieraťa) v porovnaní s hladinami humorálnych protilátok vyvolaných infekciou. Hoci bolo oznámené, že titre protilátok v rozpätí ≥ 1/8 – 16 sú považované za protektívne a môžu zabrániť výskytu klinických príznakov.
- bolo dokázané, že primovakcinácia s PPV vakcínou indukuje postačujúcu imunitnú odpoveď proti PPV bez potreby revakcinácie u prasničiek, ktoré nikdy neprišli do kontaktu s terénnym vírusom alebo u prasničiek s nízkou zostatkovou hladinou materských protilátok.
- titre protilátok ≥ 1/256 sú považované ako príčina kontaktu s terénnym vírusom.
- veľkým problémom pre vakcináciu proti PPV infekcii je dlhodobá perzistencia materských protilátok. Je známe, že zostatkové materské protilátky v titroch 1/40 – 1/80 môžu interferovať s vakcinačnou odpoveďou. Pasívna imunita môže trvať do 4 – 6 mesiacov veku (v závislosti na hladine pasívnej imunity prenesenej od matky). Potomkovia prasníc, ktorí majú vysoké titre protilátok pri pôrode (napr. 1/8192), môžu mať stále vysokú hladinu materských protilátok ešte vo veku 6 – 7 mesiacov. Táto vysoká hladina materských protilátok môže interferovať s vakcínou, blokujúc jej účinnosť. Kvôli tomu u prasničiek s vysokou hladinou pasívnej imunity sa vždy odporúča aplikovať busterovú dávku o 3 – 4 týždne. Busterová dávka je schopná prelomiť bariéru pasívnych protilátok navodením aktívnej imunity.
- prirodzená infekcia indukuje spoľahlivú imunitu, ktorá trvá okolo 12 mesiacov. S ohľadom na túto skutočnosť, teoreticky, ak sú zistené vysoké titre protilátok u prasnice, nie je potrebné ju vakcinovať v každej laktácii (vakcinácia raz ročne je postačujúca). Na realizáciu tohto postupu je potrebné, aby farmári vykonávali systematické serologické testovanie každé 3 – 4 mesiace, individuálne u každej prasnice v stáde, za účelom určenia, ktorá prasnica s nízkymi titrami protilátok musí byť vakcinovaná. Z praktického hľadiska tento postup je trochu drahý a časovo a pracovne náročný. Keďže farmári normálne nevykonávajú serologický profil každej prítomnej prasnice na farme individuálne, odporúča sa vakcinovať zvieratá v každej laktácii. Vakcinácia na základe každej laktácie takisto uľahčuje načasovanie vakcinácie.
- vo väčšine prípadov, imunitný stav prasničiek a prasníc v čase vakcinácie nie je známy ani farmárovi ani veterinárovi. Ak je hladina materských protilátok u prasničiek neznáma, za účelom zabrániť možnej blokáde účinku vakcinácie sa vždy odporúča revakcinovať prasničky o 3 – 4 týždne. Technické kritériá sú potrebné pre rozhodnutie, či vakcinovať prasničky, ktoré predtým nikdy neboli vakcinované, raz alebo dvakrát. Serologické testovanie proti PPV by sa malo vykonať pred vakcináciou za účelom urobiť toto rozhodnutie. Ak laboratórne testovanie nie je bežne k dispozícii, vždy sa odporúča aplikovať dve dávky pred pripustením.

Aktivita PARVOSUIN-MR v porovnaní s dvoma komerčnými vakcínami proti PPV a E. rhusopathiae u prasníc:
PARVOSUIN-MR bol porovnávaný s dvoma komerčnými vakcínami, ktoré obsahovali jednotlivo hydroxid hlinitý a tokoferol ako adjuvans, ktoré boli aplikované prasničkám.
Hodnoty RI ELISA nižšie ako 40 sú považované za negatívne.
HI titre protilátok vyššie ako 1/16 sú považované za protektívne.
Záver: Test aktivity ukázal, že imunita indukovaná vakcínou PARVOSUIN-MR bola vyššia a teda dlhšie trvajúca ako s ostatnými dvoma vakcínami.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down