12.10.2022 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nález hlístic Setaria equinau kastrovaného hřebce

Koudela B., Mezerová J., Kulich P., Daněk O., Kostelanská T., Bodeček Š. Nález hlístic Setaria equina
u kastrovaného hřebce. Veterinářství 2022;72(9):514-517

SOUHRN
Hlístice rodu Setaria jsou celosvětově rozšíření parazité, jejichž dospělci se obvykle nacházejí v břišní dutině sudokopytníků, koňovitých a damanů. Vývoj těchto parazitů je nepřímý a jsou přenášeni krevsajícím hmyzem. Druh S. equina je parazit v břišní dutině koňovitých (koně, muly, osli) a mikrofilárie jsou přenášeny komáry. Ačkoli druh S. equina je obecně považován za nepatogenní, mohou se tito parazité nacházet uvnitř varletních obalů hřebců a způsobovat klinické příznaky a patologické změny. Cílem této studie bylo popsat nález S. equina ve skrotu u kastrovaného hřebce. Dvě samice S. equina byly nalezeny po incizi processus vaginalis a byly následně morfologicky charakterizovány pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Příslušnost k druhu S. equina byla potvrzena molekulární analýzou. S ohledem dobu trvání vývojového cyklu S. equina jsme dospěli k závěru, že tento případ infekce S. equina nebyl autochtonního původu.

SUMMARY
Nematoda of the genus Setaria are worldwide distributed parasites found normally in the abdominal cavity of artiodactyls, equines and hyracoids. The development of these parasites is indirect and known vectors are haematophagous insects. S. equina is a parasite of the peritoneal cavity of equines (horses, mules, donkeys), while the microfilariae are vectored by mosquitoes. Although S. equina is generally considered to be non-pathogenic, these parasites can be located in the scrotum and spermatic cord inflicting clinical symptoms and pathological changes. The present study aimed to describe the case of
S. equina found in the stallion during castration. Two females of S. equina were found during incision of processus vaginalis and were then characterized morphologically by using scanning electron microscopy and the species S. equina was confirmed by molecular analysis. With respect to the timing of S. equina development, we concluded that this case of S. equina infection was not of autochthonous origin.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down