Národní marketingová agentura od ledna

Od příštího roku by měla jako obecně prospěšná společnost začít fungovat Národní marketingové agentury, která bude podporovat odbyt domácích zemědělských a potravinářských výrobků. Ministerstvo zemědělství dnes požádá vládu o souhlas s jejím založením.

Od ledna 2004 by marketingová agentura měla převzít program podpory domácích potravin včetně správy známek kvality pro nadprůměrné výrobky. Do její činnosti mají patřit také například akce na podporu prodeje, prezentace české potravinářské produkce na domácích i zahraničních výstavách, pořádání odborných konferencí i průzkumy domácího a zahraničního trhu. V prvních třech letech bude její činnost hrazena z resortu zemědělství, poté se na něm mají podílet dobrovolnými příspěvky zemědělci a zpracovatelé.
Marketingová agentura tak má pomoci udržet postavení českých výrobků na domácím trhu a podpořit jejich proniknutí na trhy dalších států Evropské unie. Česká republika má podle MZe ve srovnání s drtivou většinou členských a kandidátských zemí EU na poli agrárního marketingu zpoždění.
Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *