10.09.2008 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Národní programy tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže

Díky důsledně prováděným preventivním opatřením v chovech a vakcinaci se podařilo snížit výskyt salmonel o polovinu.

Od 1. 1. 2007 byly spuštěny ve všech reprodukčních chovech a v chovech nosnic programy pro produkci konzumních vajec.

Tyto programy byly zahájeny po dohodě mezi Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou ve spolupráci s chovateli. Program tlumení salmonel spočívá především v cíleném sledování výskytu salmonel v prostředí, kde je drůbež chovaná a v přijímání adekvátních opatření v případě jejich záchytu, tak aby se zamezilo dalším výskytům. Proto chovatelé i inspektoři krajských veterinárních správ pravidelně podle předem stanoveného harmonogramu odebírají přesně stanovené množství trusu k bakteriologickému vyšetření. Zásadním preventivním opatřením pro zamezení výskytu salmonel v chovech je důsledné provádění pravidelné sanitace, kontrola a eliminace případného výskytu hlodavců a jiných volně žijících živočichů, včetně ptáků. Velký důraz je rovněž kladen na kvalitu a bezpečnost krmiva, které při špatném zacházení, či skladování může být rovněž významným zdrojem salmonel a nejen těch. Nedílnou součástí těchto preventivních opatření je i povinná vakcinace drůbeže proti salmonele, která v rámci národních programů probíhá s významnou finanční spoluúčastí státu.

Pokud je salmonela v prostředí objevena, orgány Státní veterinární správy došetřují, zda se nákaza zjistí i v orgánech drůbeže, a pakliže ano, což by znamenalo případné riziko pro lidské zdraví, tak následují striktní opatření. Jedním z takových opatření je např. zákaz uvádění vajec do tržní sítě a poražení nebo utracení drůbeže za zvýšených bezpečnostních pravidel, s ohledem na tento „rizikový materiál.“

V letošním roce se již začínají objevovat první výsledky těchto programů. Díky důsledně prováděným preventivním hygienicko-sanitačním opatřením v chovech a vakcinaci se podařilo snížit výskyt salmonel o polovinu. To je výsledkem nejen důsledně prováděného veterinárního dozoru, ale i zodpovědného přístupu chovatelů, kteří si jsou vědomi nutnosti produkovat zdravotně bezpečné a nezávadné potraviny. Bez vzájemné součinnosti veterinárního dozoru a chovatelů s finanční podporou Ministerstva zemědělství by úspěšné provádění takto náročných programů nebylo reálné.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down