Návrh nového nařízení o ekologickém zemědělství

přijala Evropská komise 21. prosince 2005.

Cílem je větší srozumitelnost pro spotřebitele i pro zemědělce. Nová pravidla budou jednodušší a umožní jistou dávku flexibility při zohledňování regionálních rozdílů v podnebí a podmínkách. Producenti ekologických potravin si budou moci vybrat, zda použít logo EU pro ekologické produkty. Jestliže se rozhodnou ho nepoužít, musí být jejich produkty označeny jako EU-ekologické. Aby mohl být produkt takto označen, musí nejméně 95 % konečného produktu pocházet z ekologického zemědělství. Jako ekologické nebudou moci být označeny produkty obsahující geneticky modifikované organismy (GMO), s výjimkou produktů obsahujících až 0,9 % GMO v rámci náhodné kontaminace. Dovozy organických produktů by mohly být povoleny, pokud splňují normy EU nebo poskytují rovnocenné záruky ze zemí jejich původu.
Nové nařízení reaguje na závěry Rady z října 2004, Evropského akčního plánu pro potraviny pocházející z ekologického zemědělství a pro Ekologické zemědělství (EAP) z června 2004, který přináší celkovou strategickou představu o příspěvku ekologického zemědělství ke společné zemědělské politice. Pokud jde o dovozní režim, budou se nové předpisy používat od 1. ledna 2007.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *