Návrh novely mysliveckého zákona

Zemědělci budou muset mít na pozemcích maximálně 30 hektarů jedné plodiny, ve které se může skrývat spárkatá zvěř. Za ní bude následovat pás široký minimálně 12 m, na němž bude růst plodina usnadňující lov zvěře. Návrh plánuje ministerstvo zemědělství v novele mysliveckého zákona.

Pokud zemědělci tuto podmínku nesplní, nedostanou náhradu za škody, které zvěř způsobila. Ministerstvo zemědělství poslalo návrh novely do meziresortního připomínkového řízení, vláda by ji měla projednat do konce června. Škody způsobené divokými prasaty dosahují ročně miliardy. Zemědělci na uživatelích honiteb nárokují finanční částku. Podle místopředsedy Zemědělského svazu ČR se zemědělci kompenzací od myslivců často nedočkají. Podle zemědělců může škoda způsobená divokými prasaty vzrůst až do stovek tisíc korun. Škoda je většinou nevymahatelná.

Ministerstvo chce touto novelou snížit počty přemnožených zvířat. Pokud lovci v jednom roce odloví více než pět kusů jednoho druhu zvířete, budou muset vytvořit plán lovu tohoto druhu i na další rok. Jeho dodržování pak budou muset potvrdit např. ocásky od divokých prasat, které posílají veterinárním lékařům na vyšetření. U dalších druhů bude záležet na dohodě mezi uživatelem a držitelem honitby. Při nesplnění plánu lovu bude hrozit myslivcům pokuta do 200 000 korun. Ministerstvo  nebude v novele upravovat tvorbu honiteb, ani měnit jejich minimální velikost 500 ha.

Ministerstvo chce také více chránit zdraví lovců. Při společném lovu spárkaté zvěře budou muset mít reflexní prvky, aby se vzájemně neporanili. Ministerstvo plánuje zvyšování odbornosti mysliveckých hospodářů, kteří budou muset skládat zkoušky. Krajské úřady budou udělovat výjimky z doby lovu u samic a mláďat. Myslivci tak budou moci lovit i mimo sezónu.*

 Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *