08.02.2012 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nebezpečné nákazy zvířat v ČR v roce 2011

V r. 2011 je nákazová situace v ČR v případě nákaz, které jsou podle veterinárního zákona považovány za nebezpečné, velmi uspokojivá.

Do konce roku 2011 byly nově evidovány následující ohniska nebezpečných nákaz:

Nákazy skotu: 
11 ohnisek trichofytózy, 3 ohniska salmonelózy skotu, 2 ohniska paratuberkulózy, 2 ohniska hlavničky (zhoubná katarální horečka), 1 ohnisko bovinní virové diarhoe (BVD)

Nákazy prasat:
2 ohniska tuberkulózy (M. avium)

Nákazy drůbeže:
2 ohniska cholery drůbeže, 1 ohnisko tuberkulózy drůbeže, 1 ohnisko infekční laryngotracheitidy (ILTD)

Nákazy ryb:
1 ohnisko infekční hematopoetické nekrózy (IHN), 1 ohnisko herpesvirózy KOI, 1 ohnisko virové hemoragické septikémie (VHS)

Nákazy včel:
138 ohnisek moru včelího plodu (MVP), 75 ohnisek varoázy (v případě varoázy je jako ohnisko evidován celý okres)

Nákazy zajíců:
11 ohnisek tularémie, 1 ohnisko brucelózy zajíců

Nákazy prasat divokých:
2 případy trichinelózy 

V rámci národního ozdravovacího programu pro tlumení salmonel v chovech drůbeže byla zjištěna přítomnost salmonel v prostředí ve 14 hospodářstvích.
Podezření bylo vysloveno na brucelózu prasat, brucelózu skotu, tuberkulózu skotu (TBC), scrapie, vysocepatogenní aviární influenzu drůbeže (HPAI) a nízkopatogenní aviární influenzu drůbeže (LPAI). Všechna tato podezření byla vyloučena.
V souladu s Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace je prováděna celá řada zdravotních zkoušek a vyšetření.  Pro potřebu monitoringu alveokokózy volně žijících masožravců bylo vyšetřeno 1362 odlovených (uhynulých) lišek, z nichž bylo 416 ks pozitivních.
Pro přehled nákazové situace klasického moru prasat u prasat divokých bylo serologicky vyšetřeno 5 231 vzorků a virologicky 501 vzorků, všechny s negativním výsledkem.
 
Výskyt nákaz povinných hlášením Komisi systémem ADNS (Animal Disease Notification System) v ČR:
(v závorce je uveden rok posledního výskytu nákazy na území ČR)
A. Nákazy suchozemských živočichů
mor koní (nikdy), africký mor prasat (nikdy), influenza ptáků  (2009), bluetongue (2009), BSE (2009), KMP (1997 – domácí prasata, 1999 – divoká prasata), plicní nákaza skotu (1902), hřebčí nákaza (1952), encefalomyelitida koní (nikdy), infekční anémie koní  (1988), SLAK (1975), vozhřivka (1955), nodulární dermatitida (nikdy), Newcastleská choroba (2007 – holubi, 1980 – drůbež hrabavá), mor malých přežvýkavců (nikdy), horečka údolí Rift (nikdy), mor skotu (1881), neštovice ovcí a koz (1950), malý úlový brouk (Aethina tumida) (nikdy), vezikulární choroba prasat (nikdy), roztoč rodu Tropilaelaps (nikdy), vezikulární stomatitida (nikdy)
B. Nákazy vodních živočichů
epizootická nekróza krvetvorné tkáně (nikdy), epizootický vředový syndrom (nikdy), virová hemoragická septikémie (2011), běloskvrnitost nikdy), žlutohlavost (nikdy), syndrom Taura (nikdy), infekční hematopoetická nekróza  (2011), perkinsóza (nikdy)
mikrocytosóza (nikdy), bonamióza (Bonamia ostrae) (nikdy), bonamióza (Bonamia exitiosa) (nikdy), herpesviróza KOI (2011).

Zpracoval MVDr. Petr Kučínský, CSc.
Oddělení pro řešení krizových situací, SVS ČR, Brno

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down