Nebojte se počítačů

Státní veterinární správa ČR vítá aktivity Ministerstva zemědělství okolo naplnění usnesení vlády č. 904 z 12. září 2001. O co jde? O povinnost zvyšovat informační gramotnost odborné veřejnosti v působnosti příslušných resortů. Odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti ministerstva totiž navrhuje k realizaci akci „Počítač na každou farmu“, a to je přesně to, co podporuje i Státní veterinární správa.

Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, je určitě dobré a prospěšné, aby si zemědělci v rámci svých povinností hlásit všechny změny v chovech svých zvířat mohli svá hlášení do centrální evidence ověřovat. Samozřejmě, že by měli, vybaveni počítači, i možnost využívat informací nejen Státní veterinární správy, které jsou umísťovány na jejích webových stránkách, ale i jiných. Proto tuto aktivitu podporujeme.
Inspektoři veterinárních správ kontrolují identifikaci a registraci zvířat na jatkách a v případě meziokresních přesunů mezi hospodářstvími. Zjištění musí souhlasit s centrální evidencí. Dnes mají přístup k ověření evidence v centrální databázi Českomoravské společnosti chovatelů a.s. všechny okresní i městské veterinární správy. V budoucnu budou mít přístup i jatka a nebylo by od věci, aby přístup mohli mít i jednotliví zemědělci a ostatní hospodařící subjekty.
Bylo by zajisté dobré, aby vybavení hospodářství počítači bylo zahrnuto do dotačních podmínek, jako je tomu například v členských zemích EU.
Ti hospodáři, kteří mají počítač a využívají internet dobře vědí, jaký užitek z toho může plynout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *