Nedovolte bakteriím, aby byly vynalézavější než vy – použijte AMOKSIKLAV®

Celosvětově největší problém v boji s patogenními bakteriemi je rezistence. Vzhledem ke své schopnosti vytvářet si rezistenci vůči antibiotikům jsou bakterie často vynalézavější než lidé. Při použití produktu Amoksiklav® dostáváte do rukou výjimečnou zbraň, jak bakterie obelstít.
Amoxicilin je širokospektrální penicilinové antibiotikum
Amoksiklav ® je přípravek patřící mezi β-laktamová antibiotika, protože jejich struktura obsahuje tzv. β-laktamový prstenec. β-laktamová antibiotika zabraňují syntéze bakteriální stěny.
Některé bakterie produkují enzymy nazývané β-laktamázy. Těmito odbourávají β- laktamová antibiotika, jako jsou peniciliny a cefalosporiny. Amoksiklav® obsahuje kyselinu klavulanovou (produkt metabolismu Streptomyces clavuligerus), která má schopnost inhibovat aktivitu β-laktamázy produkované bakteriemi.
β -laktamázy jsou mnohem více náchylné k vazbě na klavulanovou kyselinu než na amoxicilin. Při vazbě β-laktamázy na klavulanovou kyselinu vzniká trvalá inaktivní molekula. Touto cestou minou bakteriální β-laktamázy svůj cíl a amoxicilin má volný přístup ke stěně bakterie, kterou napadá.
Obr. 1
Vzhledem k přidání klavulanové kyseliny je amoxicilin v přípravku Amoksiklav® schopen narušovat všechny bakterie, které vytvářejí β-laktamázu. Mezi tyto bakterie se řadí nejčastěji se vyskytující a nejvýznamnější patogeny zvířat, např. Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp. aj.
Výborného výsledku dosáhla kombinace amoxicilinu a kyseliny klavulanové proti kmenům Actinobacillus pleropneumoniae v testu provedeném na 21 farmách prasat v České republice v letech 1999 – 2000.
Celkem bylo izolováno 122 kmenů, kde převažoval sérotyp 9 (66,4 %) a sérotyp 2 (15,7 %), ostaní sérotypy byly izolovány jen sporadicky.
Efekt kombinace amoxicilinu a kyseliny klavulanové je významný ve srovnáním s výsledkem, kdy byl amoxicilin testován samostatně.
Tabulka
Celkově lze shrnout výhody v léčbě prasat přípravkem Amoksiklav® 62,5% – vodorozpustný prášek takto:
• Má široký rozsah účinnosti – lze ho použít jak při léčbě infekcí dýchacího aparátu, tak při léčbě gastrointestinálního traktu.
• Je také účinný proti rezistentním kmenům produkujícím β-laktamázu.
• Rychlý baktericidní účinek, krátká ochranná lhůta – 1 den maso prasat.
• Dobrá absorpce z gastrointestinálního traktu (nenarušená krmivem).
• Systémový účinek.
• Prokázaná rentabilita.

Ing. Pavel Hasman
Country Head of Sales

Novartis, s. r. o.
U Nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 225 775 331, mobil :+420 602 433 824
fax:+420 225 775 333

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *