28.07.2022 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nematoda koz

Hauptmanová K., Indrová E. Nematoda koz. Veterinářství 2022;72(7):393-398.

SOUHRN
Parazitární infekce u malých přežvýkavců jsou stále aktuálním tématem. Zvlášť u koz mohou parazitózy vést k těžkému narušení celkového zdravotního stavu a úhynu. Článek se věnuje stručnému přehledu problematiky a zaměřuje se na několik případů těžkých parazitárních infekcí koz a jejich metabolické následky. Výrazně bývá narušen metabolismus bílkovin, dochází k hypoproteinemii, současně dochází k deficitům fosforu, vápníku a v některých případech i hořčíku. Z důvodu výrazné anémie, která je dalším výrazným příznakem u pacientů s těžkými infestacemi nematody, dochází také k depleci mědi a železa. Mnoho pacientů se na kliniku dostává značně vyhublých s výrazně narušeným zdravotním stavem, a ačkoliv je jim poskytnuta maximální péče včetně krevních transfuzí, z důvodů celkového vyčerpání organismu a metabolickému rozvratu dochází k úhynům. Rozhodně není dobré parazitární infekce u malých přežvýkavců podceňovat.

SUMMARY
Parasitic infections in small ruminants are always the current topic. Especially in goats, parasitosis can lead to severe impairment of general health status and deaths. This article provides a brief review of problematics and aims on several cases of severe parasitic infections of goats and their metabolic conseqeunces. Protein metabolism is markedly impaired, hypoproteinemia as well as phosphorus, calcium and in some cases magnesium deficiency occurs. Due to severe anaemia, which is another significant sign in patients with severe nematode infestations, copper and iron depletion also occurs. Many
patients come to the clinic severely emaciated with severely impaired health, and although they receive maximum care, including blood transfusions, deaths occur due to general exhaustion and metabolic disruption. Many patients referred to the clinic are considerably emaciated with markedly altered health status, and although they are given the maximum care, including blood transfusions, death occur due to general depletion and metabolic breakdown. It is certainly not good to underestimate the parasitic infections in small ruminants.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down