18.07.2003 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Neodpovídající péče je týrání

Orgány státního veterinárního dozoru kromě základního úkolu dbát nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu vnímají jako stále více významné dozorovat, zda chovaná zvířata nejsou týrána.

Zde je na místě vyzdvihnout dobrou spolupráci státních veterinářů s policií, s nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat, s aktivními občany, kterým není soužití zvířat s člověkem lhostejné i s obcemi. Právě na jejich upozornění se vydává téměř čtyři sta speciálně vyškolených inspektorů do terénu. Tito inspektoři dávají podněty k šetření policii a obcím a snaží se najít kromě samozřejmého uložení sankcí i řešení, jak okamžitě týraným zvířatům pomoci. To znamená, že se snaží po odebrání týraných zvířat nezodpovědnému majiteli či chovateli najít náhradní odpovídající ustájení, kde by to nešlo bez spolupráce s obcemi.
V současné době se zabývá obdobným případem Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj. Zde se měl holandský majitel hospodářství v Bělči nad Orlicí dopouštět týrání krav.
Toto není jediný případ, který orgány státního veterinárního dozoru řeší. Velkou kauzou byly například problémy v rádoby ekologických chovech v loňském roce v severních Čechách, kdy byl chovaný skot českých majitelů držen v neodpovídajících podmínkách a zvířatům nebyla zajištěna odpovídající péče a ta dokonce hynula.
Pro lepší zajištění kontroly, jak byla orgány státního veterinárního dozoru navržená opatření uskutečněna, navrhla Státní veterinární správa ČR do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, který je v současné době projednáván parlamentem, povinnost pro obce o těchto krocích krajské veterinární správy informovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down