10.03.2023 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Neonatální průjmy selat –aktuální problém

Šperling D., Vaňhara J. Neonatální průjmy selat – aktuální problém. Neonatal diarrhea in piglets – current challenge. Veterinářství 2023;73(2):84-88.

SOUHRN
Neonatální průjmy selat (NP) patří v současnosti mezi nejčastěji řešené zdravotní problémy. Moderní chov prasat prošel celou řadou změn, kde jedna z nevýznamnějších je výrazná intenzifikace produkce spolu s výrazným posunem v případě šlechtění prasat. Tyto faktory také způsobují určitou změnu ve výskytu a závažnosti jednotlivých zdravotních problémů, kdy typickým příkladem je problematika neonatálních průjmů. Odhadovaná ekonomická ztráta, vyjádřená na prasnici a rok, způsobená NP
s 10% mortalitou byla stanovena na 134 eur. C. perfringens typ A s přítomností genu pro produkci α a β2 toxinu patřil mezi nejčastěji izolované bakteriální patogeny v Českých chovech prasat, spolu s rotaviry (typ A a C). Rotavirus typu C byl potvrzen téměř se shodnou frekvencí jako typ A a jeho význam pravděpodobně v našich chovech stoupá. Většina vybraných chovů uplatňuje standardní vakcinační schéma pro prasnice a prasničky před porodem, založené na vakcinaci efektivní proti průjmovým patogenům skupiny ETEC E. coli a C. perfringens typu C.

SUMMARY
Neonatal diarrhea (ND) is one of the most common diseases on a pig farm today. In recent years, pig production has dramatically changed, intensification has increased and genetic of the breeding animals improved. The intensive commercial farming contributed to the increase in occurrence of ND which causes significant economic losses and excessive use of antimicrobials in the farrowing house. Estimated costs for herds affected by neonatal diarrhea with mortality of 10% caused by disease can be as high as 134 Euro per sow per year. Together with Swine dysentery neonatal diarrhea belongs to the most expensive enteric issues on pig farms. The most frequently diagnosed pathogens on the Czech farms causing ND are C. perfringens type A, positive for genes for both toxins α and β2, together with Rotavirus type A and C. The importance of the group C of Rotavirus seems to be growing nowadays. Majority of farms applied standard vaccination of gilts and sows before farrowing based on the products effective against ETEC E. coli and C. perfringens type C.

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down