10.06.2004 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nepropuštěné potraviny do koše!

Přiletí-li na česká letiště s mezinárodním statutem cestující z nečlenské země s produkty živočišného původu, které nebudou na území ČR, tudíž i do EU propuštěny, musí je zanechat na místě. Mezinárodní statut má u nás 24 letišť. Produkty živočišného původu posuzují orgány celní správy.

Je tomu tak proto, že veterinární dozor je pouze na pohraniční veterinární stanici v Praze Ruzyni. V případě jakýchkoli nejasností mohou orgány celní správy dotyčného letiště kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu k dořešení případného problému.
Stejný postup je praktikován na všech mezinárodních letištích států Evropské unie a řídí se Nařízením Komise č. 745/2004 ze dne 16. 4. 2004. Ze Směrnice 97/78/ES vyplývá, že žádná zásilka pocházející ze třetí země nesmí být dovezena do EU bez odpovídající veterinární kontroly a že zásilky jsou dováženy do EU přes stanoviště hraniční kontroly. To se za určitých podmínek netýká dovozu produktů pro osobní potřebu, nicméně pohraniční kontroly jednotlivých členských států jsou oprávněny kontrolovat i tyto neobchodní „zásilky“. To znamená, že orgány celní správy musejí kontrolovat, zda cestující z nečlenských zemí dodržují pravidla EU.
Jde totiž o to eliminovat všechna rizika, aby se na území členských států nedostaly například potraviny živočišného původu, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo i zvířat, i kdyby šlo o potraviny pro vlastní potřebu. Jde mimo jiné zejména o země, kde je hlášen výskyt slintavky a kulhavky, popřípadě jiných nebezpečných nákaz.
Proto je nutné na vstupních místech do EU, v našem případě na letištích s mezinárodním statutem, informovat cestující ze třetích, tj. nečlenských zemí, o případných omezeních pro veterinární produkty živočišného původu. Musejí tak činit i provozovatelé mezinárodní přepravy.
To všechno vychází například ze smutných zkušeností, které učinili ve Velké Británii, kam byla nelegálními dovozy masa před několika lety zavlečena slintavka a kulhavka a způsobila ohromné národohospodářské ztráty.
Státní veterinární správa ČR upozorňuje na toto Nařízení komise č. 745/2004 ze dne 16. 4. 2004, které nabylo účinnosti od 1. 5. 2004, aby ti, kdo cestují ze třetích zemí počítali s odpovídající kontrolou na letištích, tj. i s tím, že veterinární zboží ze třetích zemí může být zabaveno a může být přikročeno i k udělení pokuty. Proto je vhodné, aby se cestující informovali předem o možných omezeních u svých mezinárodních přepravců.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down