14.10.2016 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Neregenerativní imunitně zprostředkovaná anémie koček

Imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie (IMHA, immune mediated hemolytic anemia) je důsledkem destrukce erytrocytů díky přítomnosti protilátek a u koček ve srovnání se psy je méně častá. U koček může být primární (idiopatická) nebo sekundární, kdy se jako příčina může uplatnit např. virová leukémie koček, Mycoplasma felis, léky nebo neoplazie.

 

Primární IMHA je typicky spojena s retikulocytózou, v některých případech však není regenerace přítomná. To může být dáno tím, že byl problém zachycen ještě v pre-regenerativní fázi nebo v důsledku imunitně zprostředkované destrukce prekurzorů erytrocytů. Primární IMHA s imunitně zprostředkovanou destrukcí prekurzorů erytrocytů se objevuje jako čistá aplazie červené krevní řady (PRCA, pure red cell aplasia) a jako neregenerativní imunitně zprostředkovaná hemolytická anémie (NRIMHA, non-regenerative immune mediated hemolytic anemia). PRCA je charakterizovaná aplazií nebo hypoplazií erytroidních buněk kostní dřeně, naopak NRIMHA je spojena s jejich hyperplazií a/nebo zástavou zrání erytrocytů. O PRCA a NRIMHA se uvažuje, že se jedná o jiné vyjádření stejného onemocnění a vychází tak z imunitně zprostředkované destrukce různých stadií zrání erytrocytů. K terapii se využívá prednisolon samostatně nebo v kombinaci s dalšími imunosupresivy. U koček je dostupných málo informací o PRCA a NRIMHA, zejména ohledně vývoje onemocnění. Cílem této práce tak bylo popsat klinické příznaky, terapii a její výsledek (remise a přežití) koček s diagnózou PRCA nebo NRIMHA.

Jedná se o retrospektivní studii, do které byly zařazovány kočky s diagnózou PRCA nebo NRIMHA vyslovenou na základě vyšetření kostní dřeně. Do studie bylo zařazeno celkem 15 koček, sedm s diagnózou PRCA a osm s NRIMHA. PRCA a NRIMHA představují málo časté příčiny anémie a objevují se zejména u mladších koček. Mortalita je 27 % a dosažení remise může trvat minimálně šest týdnů. Po dosažení remise je vhodné snažit se o snížení dávky imunosupresiv s bedlivým monitoringem případného relapsu. Některé kočky vyžadují dlouhodobou léčbu. Tato práce jako první zmiňuje využití chlorambucilu jako doplňku imunosupresivní terapie.*

 BLACK, V., ADAMANTOS, S., BARFIELD, D., TASKER, S. Feline non-regenerative immune mediated anaemia: features and outcome in 15 cases. J Feline Med Surg 2016;18:597-602.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down