Nesporný úspěch státního veterinárního dozoru

V roce 2005 nedošlo k ohrožení zdraví lidí prostřednictvím potravin živočišného původu, ani prostřednictvím zvířat.

BSE se vyšetřuje stále, na základě současných vědeckých poznatků, podle legislativy. Výrobu potravin sledují veterinární inspektoři během celého procesu, a nemůže dojít k případům pochybení do doby, než se dostanou na pult. Rovněž nedošlo k zavlečení ptačí chřipky na území naší republiky. Všechny kontrolní mise EU z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu) konstatovaly odpovídající úroveň našeho státního veterinárního dozoru, tj. že je srovnatelná s vyspělými členskými zeměmi.
Na jaře se může objevit opět nebezpečí aviární influenzy; ČR je díky krokům přijímaným Státní veterinární správou v posledním čtvrtletí roku 2005 na případnou situaci ještě lépe připravena – má přehled o chovech drůbeže, o případných rizikových oblastech a pohotovostní plány na zdolání případného výskytu počítají se všemi eventualitami – k ohrožení lidí by prakticky nemělo dojít.
Je novelizován veterinární zákon a řada prováděcích vyhlášek. Zemědělci a zpracovatelé byli na tuto situaci připravováni celou řadou školení, na kterých spolupracovala Státní veterinární správa ČR spolu s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, Komorou veterinárních lékařů a Asociací veterinárních lékařů.
Od počátku ledna je zahájen ozdravovací program proti IBR, který bylo možno započít za pochopení Ministerstva zemědělství a na přání chovatelů. Ozdravují-li okolní země, a řada evropských zemí je prostá této nákazy, byli by naši chovatelé skotu při obchodování velmi znevýhodněni.
Větší efektivnost státního veterinárního dozoru, především na inspektorátech jednotlivých krajských veterinárních správ spočívá především v užším kontaktu s chovateli, zpracovateli a soukromými veterinárními lékaři.
SVS ČR spolupracuje se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí; veterinární inspektoři dozorují celou výrobu až po pult a inspektoři zemědělské a potravinářské inspekce „za pultem“; potom dochází k účinné spolupráci a dořešení případů, jako tomu například bylo při kontrolách v tržní síti, které byly zaměřeny na označování výrobků, při kontrole masných výrobků a medu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *