29.07.2023 | 02:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Non-genetická diagnostika původců kožních infekcí zvířatchovaných v domácnosti


Wipler J., Čermáková Z., Krtičková L. Non-genetická diagnostika původců kožních infekcí zvířat
chovaných v domácnosti
. Veterinářství 2023;73(7):389-393.

SOUHRN

Postižení kůže a kožních adnex jsou u chovaných zvířat významným problémem nejen estetickým, ale i zdravotním. Z epidemiologického hlediska je významný možný přenos na chovatele. K posouzení pozitivity nálezu je nezbytný správný odběr epidermální vrstvy buněk, případně kožních adnex ze suspektního ložiska, pro rychlý mikroskopický průkaz. Významná je i konzultace ošetřujícího lékaře s mikrobiologem o klinickém obrazu s přesným popisem a fotografií suspektní léze pacienta. Přesnější určení vyžaduje delší časový interval. Pro vhodnou léčbu je nezbytné rozlišit mykotickou a bakteriální infekci, případně tyto biotické faktory vyloučit. Uvádíme 4 případy zmíněných patogenů, které jsme diagnostikovali v naší laboratoři veterinární diagnostiky a spolu s veterinárními lékaři úspěšně léčili u pacientů chovaných v domácnosti.


SUMMARY

Damage to the skin and skin adnexa is a significant problem not only for aesthetics but also for health in housing animals in the home. From an epidemiological point of view, possible transmission to breeders is important. In order to assess the positivity of the finding, proper sampling of the epidermal cell layer or skin adnexa from the suspected location, for a quick microscopic examination. The consultation of the attending veterinarian with the microbiologist on the clinical picture with a precise description and photograph of the patient's suspected lesion is also important. A more accurate determination requires a longer time interval. For appropriate treatment, it is necessary to distinguish between fungal and bacterial infection, or to exclude these biotic factors. We present four cases of the mentioned pathogens, which we diagnosed in our veterinary diagnostics laboratory and, together with veterinarians, successfully treated in domesticated patients.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down