05.08.2010 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová importovaná plemena skotu

Budou mít úspěch i v našich chovech?

V posledních letech se k nám dovážejí zástupci plemen skotu, která se u nás dosud nechovala. K současným dvanácti masným plemenům tedy přibudou další, ale také plemena kombinovaná s převahou masné užitkovosti.
Na území České republiky (zatím prakticky u jednoho chovatele), jsou v současnosti francouzská plemena bazadaise, parthenaise, Rouges de Prés (Maine-Anjou), aubrac, vosgiene. Dalším novým zahraničním masným plemenem je japonské wagyu (býk působí v inseminaci). Jde o plemena (mimo aubrac), která se chovají v určitých regionech a systém jejich chovu odpovídá místním podmínkám a tradicím.

Maine-Anjou (Rouges des Prés)
Plemeno vznikalo v severozápadní Francii. Na začátku 19. století byl skot v této oblasti velký, dobře osvalený, světle červený a bíle tečkovaný. Byl známý jako plemeno mancelle. V roce 1839 byl dovezen durhamský skot z Anglie a používal se ke křížení s mancelle. Svaz chovatelů durham-mancellského skotu (vznikl roku 1908) se v roce 1909 se přejmenoval na svaz chovatelů skotu Maine-Anjou podle údolí řek Maineu a Anjou.
Zbarvení a charakteristika
Zvířata jsou červenobílá s bílým zbarvením na hlavě, břiše, zadních končetinách a ocasu, ale také černobílá nebo grošovaná, mají rohy. Mají velký tělesný rámec, býci váží 998 až 1406 kg a krávy 680 až 862 kg. Chová s v mnoha zemích světa, např. v Kanadě, USA, Rusku, Argentině, Japonsku, Austrálie a Novém Zélandu. Je to otužilé plemeno vhodné pro křížení s jinými plemeny, vyniká v konverzi živin, kvalitě jatečného těla a má mírný temperament.
Podle výsledků kontroly užitkovosti ve Francii má toto plemeno nejvyšší porodní hmotnosti ze všech plemen (býčci 52 kg, jalovičky 49 kg) a porody bývají těžké (57 % porodů bez pomoci a 27 % s lehkou pomocí). Růstová schopnost telat je podobná jako u plemene charolais (Ch) nebo plavý akvitánský (BA). Ve stádech se telí celoročně, pouze 39 % porodů probíhá v období únor až duben. Ve Francii je zapojeno do kontroly užitkovosti 19 402 krav z celkového počtu 46 200 krav. K prvnímu otelení dochází u 81 % plemenic do věku 29 až 39 měsíců. Reprodukce je v posledních letech zajišťována z 33 až 38 % inseminací.

Bazadaise
Plemeno pochází z oblasti u městečka Bazas, asi 60 km na jih od Bordeauxe. Francouzská plemenná kniha bazadaise byla založena v roce 1895. Jde o otužilé, odolné a chodivé plemeno. V roce 1989 bylo semeno a embrya importována do Anglie, Austrálie, Belgie, Španělska a Nizozemska.
Zbarvení a charakteristika
Zbarvení zvířat je od tmavě po světle šedou s okolím očí, mulcem a sliznicemi světlými. Mají silné rohy a tmavou rohovinu paznehtů. Průměrná výška býků je 145 cm a hmotnost1100 kg, krav140 cm a 750 kg. Telata se rodí světle béžová a zůstávají taková asi do tří měsíců věku.
Bazadaise má výjimečnou délku těla s vynikající stavbou, dobré osvalení s jemnou kostrou a širokým hřbetem. Jatená výtěžnost je 63 až 67 % s dobrou kvalita mramorovaného masa.
Asi 62 % krav ve stádě mívá délku mezidobí do 400 dnů. Telata jsou poměrně malá (jalovice 39 kg a býci 41 kg) a velmi životaschopná. Porody probíhají většinou celoročně, pouze 12 % v únoru. Jen 62 % krav mívá mezidobí do 400 dní, což je horší v porovnání s plemeny Ch, BA nebo limousine (Li). K prvnímu otelení dochází ve věku 29 až 39 měsíců v závislosti na místních podmínkách i později.
V kontrole užitkovosti ve Francii je 1747 krav z celkového počtu 2820.

Parthenaise
Plemeno vzniklo v západní Francii v oblastech od Bretaně až po Charente Bassin, v okolí města Parthenay. Plemenná kniha byla založena roku 1893. Stavy původně kombinovaného skotu, jehož hlavním produktem bylo máslo, se zavedením fríského, normandského a charolaiského skotu klesaly a v padesátých letech minulého století bylo plemeno transformováno na masné.
Zbarvení a charakteristika
Srst plemene je v barvě pšenice až hnědá s šedými nebo světlými místy kolem očí a mulce. Mulec, konec ocasu a paznehty jsou tmavé, býci mají nápadně černější barvu na krku a pleci. Rohy jsou srpovitě stočené. Parthenaise má jatečnou výtěžnost nad 67 % a vynikající kvalitu masa. Zvířata dobře snáší rozdílné klimatické podmínky a mají dobrou odolnost k chorobám.
Plemeno má vysokou plodnost, krávy se telí pravidelně, telata jsou relativně malá (jalovičky 43 kg a býčci 46 kg) a velmi životaschopná. Vysoká mléčnost matek zajišťuje dobrý růst telat. Průměrná hmotnost krav je asi 700 kg a býků to je 1150 kg. Porody jsou poměrně bez problémů, průměrně 64 % porodů je snadných a 26 % s lehkou pomocí. (Pro srovnání u plemene Ch je to 66 % a 25 %, u Li 92 % a 6 %, u plemene BA 78 % a 17 %). Většina porodů u plemene Parthenaise probíhá celoročně, 52 % v období srpen až prosinec a 34 % v lednu až březnu. Délka mezidobí je u 75 % krav do 400 dní, 86 % prvních porodů proběhne do 29 až 49 měsíců.
V kontrole užitkovosti je ve Francii 16 749 krav, celkem se chová 33 500 krav.

Wagyu
Slovem wagyu se v Japonsku nazývá skot ('Wa' znamená Japonce nebo japonský a 'gyu' znamená skot). Skot se původně (asi od 2. století) využíval k obdělávání rýže. V letech 1635 až 1868 bylo stádo skotu v Japonsku mandátem shoguna oficiálně uzavřeno a kromě krátkého období během revoluce Meiji ke konci 19. století (1867) zůstalo národní stádo uzavřené. Asi před sto lety došlo k ovlivnění chovu skotu Brity a kontinentálními chovy. Byl dovážen švýcarský hnědý skot, shorthorn, devon, simentál, ayrshire, korejský skot, holštýnský skot a angus. Roku 1910 bylo křížení ukončeno, vybírala se zvířata se specifickými vlastnostmi, které byly upevňovány liniovým šlechtěním. Plemeno wagyu se již vyvezlo z Japonska do Evropy, Chile, Kanady, na Nový Zéland, do Austrálie a USA.
Zbarvení a charakteristika
Wagyu má plášťově černou nebo červenou barvu, rohy jsou rovné až mírně stočené vpřed, černé na konci. Zvířata mají klidný temperament a jsou přizpůsobivá širokému rozsahu klimatických podmínek. Nižší porodní hmotnost telat (30 až 40 kg) znamená bezproblémové porody. Plodnost plemene je velmi dobrá, většina jalovic cykluje před dosažením věku jednoho roku, býci spolehlivě oplodní o 50 % více plemenic než u většiny jiných plemen. Wagyu má vysokou konverzi živin a mramorované maso. U kříženců s jinými plemeny se rovněž zvýší mramorování masa. Plemeno vyniká plodností, časnou pohlavní dospělostí jalovic a snadnými porody. Maso je mramorované s optimálním složením tuku – vyšší poměr nenasycených tuků (chuť masa).

Aubrac
Toto plemeno pochází z pohoří Aubrac jižně od Francouzského středohoří (Massif Central). První zvířata byla registrována v genealogických záznamech v roce 1894. Inseminační dávky a embrya byla exportována např. do Německa, Irska, Švýcarska, Ruska, Litvy, Maďarsky, Rakousky, Velké Británie, Španělska, Lucemburska, Portugalska, Kanady, USA, Maroka, Itálie, Belgie, na Nový Zéland.
Zbarvení a charakteristika
Barva skotu plemene aubrac je hnědá s různými odstíny, od barvy pšenice ke světle šedé, na pleci a na zádi tmavší. Konec ocasu, mulec ,špičky rohů a hrany uší a okolí očí jsou černé. Rohy jsou mírně stočené vpřed, ale jsou i zvířata bezrohá. Aubrac má střední tělesný rámec, dobré osvalení a silnou robustní tělesnou stavbu s krátkými silnými končetinami. Průměrná hmotnost dospělého býka je 900 až 1200 kg, krávy 550 až 800 kg, telata jalovičky při narození váží průměrně 37 kg a býčci 39 kg. Pozoruhodnou vlastností tohoto plemene je otužilost. Jeho největší klady jsou v oblasti reprodukce, 75 % mezidobí je do 400 dní, 80 % telení do věku 29 až 39 měsíců. Porody jsou snadné, 88 % probíhá bez pomoci a 10 % s lehkou pomocí.Většina plemenic (72 %) se telí v prosinci až v březnu.
Ve Francii je do kontroly užitkovosti zapojeno 49 788 krav a celkem se chová 142 200 krav.

Vosgienne
Plemeno pochází z pohoří Vosges z Alsaska. Vosgienne je skot výjimečně zdravý, plodný a dlouhověký. První stopy plemene spadají do 17. století, kdy švédští vojáci po třicetileté válce přivedli do oblasti skandinávský skot. Chov tohoto plemene byl ve Francii na vrcholu na začátku 20. století (1914 až 125 000 krav), ale byl silně ovlivněn světovými válkami a tlakem jiných plemen (1976 – méně než 3000 krav).
Zbarvení a charakteristika
Vosgienne je černobílé plemeno, hlava je obvykle bílá, strakatá nebo popelavá,
uši jsou vždy černé, kolem očí a mulce jsou tmavé kruhy. Rohy jsou krátké, srpovitě zakřivené směrem nahoru, černé nebo pruhované s černými konci. Srst je černobíle tečkovaná, bílá tvoří dvě nepravidelná pásma, horní úsek od krku k ocasu a dolní na hrudníku. Končetiny a ocas jsou bílé, paznehty černé. Vosgienne je poměrně odolné horské plemeno, robustní, nenáročné s kombinovanou užitkovostí. Dobře se adaptuje na drsné podmínky a změny teplot. Zvířata jsou chodivá, schopná za krmivem – pastvou ujít dlouhé vzdálenosti i v těžkém terénu. Plemeno je známé kvalitou mléka, které je základem sýrů Munster a Munster-Géromé . Mléčná užitkovost je asi 3 500 kg mléka o tučnosti 3,75 % a 3,33 % bílkovin. Zvířata jsou středního tělesného rámce, hmotnost krav je asi 600 kg, hmotnost býka asi 800 kg .Důležitou vlastností plemen jsou snadné porody.

Klíčové informace:
Do České republiky byla přivezena francouzská plemena bazadaise, parthenaise, Rouges de Prés (Maine-Anjou), aubrac, vosgiene, v západočeském kraji se chová shorthorn importovaný z Německa. V inseminaci působí býk Wagus WAG 001 japonského plemene wague.

S využitím podkladů Races Bovines de France, UPRA a Karla Šeby zpracovala Ing. Alena Ježková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down