05.10.2006 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová intranazální očkovací látka proti bordetelové infekci koček

Infekce horních cest dýchacích se vyskytují u koček relativně často.

I přes rutinní očkování proti felinní kaliciviróze (FCV) a felinnímu herpesviru (FHV) hraje rýma koček stále důležitou roli. Podávání antibiotik vakcinovaným kočkám trpících rýmou bývá úspěšné, což indikuje, že původcem mohou být bakterie. Pozornost byla zaměřena zejména na Bordetellu bronchisepticu, malou, pohyblivou, aerobní, gramnegativní bakterii, která bývá často diagnostikována u různých druhů nemocných zvířat z dýchacích cest, např. u psa, kde je známa jako původce kašle především v chovných stanicích psů, a u prasat kde vyvolává rhinitis atrophicans; také u koček se poukazuje na její značné rozšíření. Experimentálně infikované kočky B. bronchiseptica vykazovaly respirační syndromy, např. výtok z nosu, kýchání, kašel a suchý nebo chraptivý šelest. Existuje pozitivní korelace mezi polní infekcí koček B. bronchiseptica a vyskytujícími se klinickými příznaky onemocnění horních dýchacích cest, což dokazuje, že původce nebyl izolován náhodně. Infekce vyvolané B. bronchiseptica jsou sice obvykle přechodné (symptomy mizí po deseti dnech), ale u některých jedinců se může rozvinout letální bronchopneumonie; velkým rizikem jsou koťata. Na základě dosavadních průzkumů bylo zjištěno, že mortalita a celková morbidita koček s onemocněním horních cest dýchacích vyžaduje vývoj očkovací látky.
Nová intranazální vakcína proti infekci koček vyvolaná Bordetella bronchiseptica byla testována ve dvou experimentech. V prvním experimentu byla koťata vakcinovaná a kontrolní skupina infikována tři týdny po vakcinaci aerosolem obsahujícím virulentní kmen B. bronchiseptica. U kontrolních koťat se objevilo onemocnění horních cest dýchacích typické pro bordetelózu - rhinitida, výtoky z očí a serózní výtoky z nosu, horečka, kýchání a kašel. Klinické příznaky byly u vakcinované skupiny významně redukované ve srovnání se skupinou kontrolní. Průměrné klinické hodnocení u koček z nevakcinované kontrolní skupiny bylo 8,08 ± 2,94, zatímco průměrné skóre u vakcinované skupiny bylo 1,92 ± 1,50, tj. o 76
% nižší. Ve druhém experimentu byla vakcinovaným a nevakcinovaným kontrolním kočkám aplikována čelenž 12 měsíců po vakcinaci. Průměrné klinické skóre u kontrolní skupiny bylo 8,10 ± 3,51, ve skupině vakcinované 0,19 ± 0,40, tj. o 98 % nižší. Tyto údaje prokázaly, že intranazální vakcinace modifikovanou živou vakcínou mohou chránit kočky proti bordetelóze nejméně jeden rok.

Williams J., Laris R., Görg H. Ein neuer intranasaler Impfstoff gegen Bordetella-Infektion der Katze: Untersuchungen zur Wirksamkeit der Impfung und zur Dauer der Immunität. Praktische Tierarzt 2004;(85):230-237.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down