Nová ohniska aviární influenzy

V průběhu víkendu bylo v ČR potvrzeno pět nových ohnisek ptačí chřipky. Ve všech případech se jedná o neregistrované malochovy. Počet ohnisek tak vzrostl na rovných 20.

V sobotu 4. 2. 2017  potvrzena vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 v malochovu v Kostelci nad Labem ve Středočeském kraji. Z celkového počtu osmi slepic jich uhynulo sedm a z celkového počtu 11 kachen uhynula jedna, zbytek ptáků byl v sobotu utracen. Ve večerních hodinách téhož dne potvrzena ptačí chřipka H5 v dalších čtyřech malochovech drůbeže, a to v Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji (cca 50 kusů drůbeže), v Liberci (10 kusů), v Orlové v Moravskoslezském kraji (50 kusů) a v Hlásné Třebáni ve středních Čechách (zhruba 50 kusů drůbeže). K usmrcení zbývajících ptáků v ohniscích dojde ještě dnes s výjimkou Hlásné Třebáně, kde se bude utrácet v pondělí 6. 2., kdy budou také vydána nařízení pro uzavřená pásma jednotlivých ohnisek.  Mimo to byla v průběhu víkendu potvrzena ptačí chřipka také u volně žijící volavky v Třeboni. Uběhl měsíc od potvrzení prvního případu vysoce patogenní ptačí chřipky v ČR. V současné době má ČR 15 ohnisek v chovech, z toho 13 drobnochovech a ve dvou případech v komerčních chovech. Nákaza byla dosud prokázána u 36 volně žijících ptáků v devíti krajích. Utraceno v ohniscích a v některých odůvodněných případech i v ochranných pásmech, bylo dosud asi 37 000 kusů ptáků. Od začátku roku 2017 bylo nahlášeno již více než 150 podezření v chovech drůbeže, kde bylo provedeno místní šetření s odběrem vzorků, které byly poslány k laboratornímu vyšetření. Nahlášeno bylo také více než 140 případů nalezených uhynulých ptáků, kteří byli posláni k laboratornímu vyšetření. Mezi nejvíce zastoupené uhynulé volně žijící ptáky, kteří jsou zasíláni na vyšetření, patří labutě, kachny a volavky. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci  i nadále až do odvolání kromě jednotlivých nařízení pro uzavřená pásma okolo ohnisek platí nařízení platné pro celou ČR. To mimo jiné zakazuje pořádání svodů drůbeže a ostatního ptactva a v komerčních chovech zakazuje (až na odůvodněné výjimky) chov ve volném výběhu: Narizeni-SVS-zakaz-vystav.pdf.

Státní veterinární správa provádí místní šetření, při kterých zajišťuje soupis hospodářství ve vymezených uzavřených pásmech a průběžně vyhodnocuje nákazovou situaci. Byla zavedena příslušná veterinární opatření k zamezení dalšího šíření nákazy podle platné legislativy.

Živočišné produkty z drůbeže z území ČR jsou bezpečné, protože jsou pod stálým veterinárním dozorem. Z infikovaných hospodářství nebyl uskutečněn žádný přesun živočišných produktů ani zvířat, jednalo se o drobnochovy s využitím produktů pro vlastní spotřebu.

Upozorňujeme, že je třeba při zaznamenání zvýšených úhynů v chovech drůbeže nebo při výskytu klinických příznaků nasvědčujících podezření z nákazy informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *