Nová směrnice EU na ochranu před ptačí chřipkou

upřesňuje dosavadní opatření proti šíření influenzy a rozšiřuje je o opatření proti nízkopatogenním kmenům viru.

Směrnice byla zveřejněna pod. č. 2005/94 (OJ L 10, 14.01.2006, s.16); touto směrnicí se ruší dosud platná směrnice 92/40 o opatřeních k tlumení nákazy influenzy ptáků.
V zemědělském výboru jednaly v prosinci členské státy o přijetí nových opatření na ochranu EU před epidemií ptačí chřipky, která mají vést k zabránění rozšiřování choroby a minimalizaci nákladů. Největší změnou proti dosavadním opatřením je ochrana před nízkopatogenním kmenem viru. Podle názoru komise existuje dostatek důkazů, že vysoce patogenní virus jako je H5N1, který byl příčinou smrti několika desítek lidí v Asii, vznikl mutací méně nebezpečných nízkopatogenních kmenů. Členské státy musí zaručit, že nebude docházet k přesunu drůbeže z nebo do infikovaných chovů, dokud tam nedojde k úplné eliminaci viru a k porážce všech kusů i z hejna postiženého nízkopatogenním kmenem viru. Musí se předcházet přenosu viru z farmy na farmu. Prozatím komise podlehla tlaku členských států a EP a odsouhlasila zvýšení kompenzací za porážky drůbeže postižené tímto nízkopatogenním kmenem. Komise původně navrhovala úhradu 30 % ztrát, nakonec schválila 50 %, což odpovídá míře kompenzací dosud platných pro případy vysoce patogenního viru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *