28.11.2006 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové členské státy EU zvyšují dovozy vepřového masa

Maso importují převážně z Německa.

V prvním pololetí roku 2006 produkce těchto zemí až na Polsko dále klesla a jejich dovozy z Německa se zvýšily o téměř 50 %. V devíti nových členských státech EU došlo v letech 2004 a 2005 ke zřetelnému poklesu produkce vepřového masa. Podle údajů ZMP lze ve většině těchto zemí očekávat v letošním roce mírný přírůstek produkce (přibližně o 2 – 3 %). Zejména polští chovatelé prasat se letos orientují na zvýšení stavů prasat a produkce vepřového masa. Rostoucí příjmy obyvatel v zemích střední a východní Evropy se projevují ve zvýšené poptávce po mase a masných produktech. Předpokládá se, že spotřebitelé budou ochotni ve stále větší míře vydávat peníze za produkty vyšší kvality. Podle ZMP také zpracovatelé investují více prostředků do vyššího stupně zpracování masných produktů. S přílivem západních výrobních technologií se zpracování masa značně zlepšilo, avšak značná část potřebných výchozích surovin v masném průmyslu se zatím musí hradit z dovozu.
V roce 2005 se zvýšily importy vepřového masa proti roku 2004 v Polsku, Slovensku, Maďarsku a Litvě o více než 50 %. ČR bylo po dlouhou dobu ve spotřebě vepřového masa plně soběstačné, ale v roce 2005 ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobilo dovozy, takže míra soběstačnosti zde klesla na 80 %.
Ačkoliv největšími odběrateli vepřového masa z Německa jsou Itálie, Nizozemsko, Rakousko a Velká Británie, pro německé vývozce se stávají stále zajímavějšími odbytovými trhy nové členské státy EU. Největší dovozy vepřového masa do Polska, Česka, Slovenska, Maďarska a pobaltských států pocházejí v současné době z Německa. V roce 2005 se celkový vývoz vepřového masa z Německa zvýšil proti předchozímu roku asi o 20 % na 1,1 mil. t. Německo se tak stalo po Dánsku, které exportovalo 1,8 mil. t, stalo druhým největším exportérem vepřového masa v Evropské unii a zaujalo druhou pozici mezi největšími světovými exportéry. Německé dodávky do nových členských států se od roku 2004 do 2005 zdvojnásobily. V prvním pololetí 2006 se vývozy chlazeného vepřového masa, především bůčku a plecka zvýšily opět o 60 %.
Nové členské státy EU budou podle ZMP také v příštích letech čistými importéry vepřového masa, i když budou usilovat také o zvýšení exportu této komodity. Poláci pravděpodobně neumístí všechen přírůstek produkce vepřového masa v roce 2006 na domácím trhu. Protože Rusko a Ukrajina přerušily od konce roku 2005 dodatečné dovozy vepřového masa, dojde na polském trhu ke značným poruchám a vývoz do těchto zemí se omezí.
Napětí na trzích vepřového masa mohou částečně odlehčit nové odbytové trhy v Asii, zejména v Japonsku a jižní Koreji, jakož i v západní Evropě. Bude také pravděpodobně vyvezeno mnohem větší množství živých prasat. Zatímco v roce 2005 bylo na polský trh vyvezeno z Německa blíže neurčené množství živých prasat na porážku, v letošním roce se pravděpodobně tato odbytová akce neuskuteční. Místo toho naleznou polští chovatelé jatečných prasat a selat větší odbytiště v Maďarsku, Rusku a Ukrajině. Maďarské dovozy jatečných prasat se zvýší v roce 2006 přibližně o 15 %, takže v této zemi bude v průměru každé sedmé prase určené na porážku pocházet z dovozu. Stále ještě platí zákaz vývozu prasat z Polska do starých členských zemí EU, protože Polsko dosud zcela nezlikvidovalo Aujezského nemoc a neplní programy likvidace této nemoci uznávané v EU. Maďarsko importuje vedle jatečných prasat také velké množství zpracovaného masa a exportuje do světa vysoce hodnotné zpracované masné produkty jako například salámy.
Budoucí nové členské státy Rumunsko a Bulharsko vykazovaly v roce 2005 rovněž vysoké dovozy vepřového masa a sice přes 200 000 t, resp. 50 000 t. V prvním pololetí 2006 měly dovozy v obou zemích vzestupný trend. Například Rumunsko dovezlo o 14 % více vepřového masa než ve stejném pololetí 2005.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down