22.03.2024 | 04:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové genotypy prasečích rotavirů A vyskytující se v chovech prasat v letech 2021–2023

Moutelíková R., Czanderlová L., Šimek B., Prodělalová J. Nové genotypy prasečích rotavirů A vyskytující
se v chovech prasat v letech 2021–2023.
Veterinářství 2024;3(74):168-172.

SOUHRN

Prasečí rotaviry A (RVA) jsou známé svou složitou epidemiologií, patogenitou a velkou genetickou diverzitou. Z veterinárního hlediska představují RVA jednu z nejvýznamnějších příčin akutního průjmu postihující většinou mladá zvířata. Kromě prvních dnů života jsou selata ohrožována rotavirovou infekcí v období odstavu. Podrobná charakterizace rotavirů přináší cenné informace o přítomnosti nových genetických variant, které mohou uniknout stádní imunitě proti používanému vakcinačnímu kmenu, jak bylo pozorované v případě lidských RVA vakcín. V naší studii bylo vyšetřeno celkem 94 vzorků od sajících či odstavených selat, z nichž bylo 80,9 % vzorků pozitivních alespoň na jeden ze tří nejběžnějších prasečích rotavirů. Nejčastější RVA byl detekovaný v 72,3 % všech vyšetřených vzorků. Sekvenační analýza genů pro povrchové proteiny prokázala jako nejčastější VP7 genotypy G9 u 46,7 % a G4 u 17,8 % typizovaných vzorků. Další zjištěné genotypy byly G5, G11, G3, G6, G2 a G26. Převládající genotyp VP4 byl P[13] v 48 % a P[6] v 26 % úspěšně typizovaných vzorků. Dalšími méně častými VP4 genotypy byly P[7], P[23], P[26], P[32], P[11] a P[27].
Klíčová slova: RVA, Genotypy, Sekvenace, VP7, VP4

SUMMARY

Porcine rotaviruses A (RVA) are known for their complex epidemiology, pathogenicity and great genetic diversity. From a veterinary point of view, RVA represents one of the most important causes of acute diarrhoea of young animals. Apart from the first days of life, piglets are at great risk of rotaviruses infection during the weaning period. Detailed characterization of rotaviruses provides valuable information on the presence of new genetic variants that may escape vaccine-induced herd immunity, as observed in the case of the human RVA vaccines. In our study, a total of 94 samples from sucking or weaned
piglets were examined, of which 80.9% were positive for at least one of the three most common porcine rotaviruses. The most common RVA was detected in 72.3% of all examined samples. Sequencing analysis of genes coding two outer viral proteins showed that the most common VP7 genotype was G9 in 46.7% and G4 in 17.8% of the typed samples. Other genotypes detected were G5, G11, G3, G6, G2, and G26. The predominant VP4 genotype was P[13] in 48% and P[6] in 26% of successfully typed samples. Other less frequent VP4 genotypes were P[7], P[23], P[26], P[32], P[11], and P[27].
Klíčová slova: RVA, Genotypes, Sequencing, VP7, VP4*


Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down