26.10.2020 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové možnosti diagnostiky chronického ochorenia obličiek u mačiek

Grelová S., Baranová D., Weissová T., Zborovská H., Svoboda M. Nové možnosti diagnostiky chronického ochorenia obličiek u mačiek. New possibilities of diagnostics of feline chronic kidney disease. Veterinární klinika 2020;17(5):180-186.

SÚHRN

Chronická choroba obličiek (CKD) je jednou z najčastejších metabolických porúch geriatrických mačiek a čoraz častejšie sa objavuje vo veterinárnej praxi malých zvierat. V súčasnosti sa dôraz kladie na skorú diagnostiku s cieľom spomaliť priebeh ochorenia a minimalizovať výskyt komorbidných stavov. Skorá diagnostika sa orientuje na využitie špecifického renálneho biomarkerku SDMA, s cieľom rozpoznať nastupujúcu degradáciu funkcie obličiek ešte pred samotným zvyšovaním hladiny kreatinínu, ktorý nie je citlivým ukazovateľom rýchlosti glomerulárnej filtrácie. Osobitná pozornosť je zameraná na detekciu nových renálnych biomarkerov, ktoré by umožnili včasnú diagnostiku,  terapeutickú intervenciu a zlepšenie kvality života u takýchto pacientov.*

 

SUMMARY

Chronic kidney disease (CKD) is one of the most common metabolic disorders in geriatric cats and is increasingly occurring in the veterinary practice of small animals. At present, the emphasis is put on early diagnosis in order to slow down the course of the disease and minimize the occurrence of comorbid conditions. Early diagnosis focuses on the use of a specific renal biomarker SDMA, in order to recognize the onset of degradation of renal function before the increase in creatinine, which is not a sensitive indicator of glomerular filtration rate. Particular attention is focused on the detection of new renal biomarkers that would allow early diagnosis, therapeutic intervention and improvement of quality of life in such patients.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down