08.04.2008 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové nařízení s metodami analýzy mléka a mléčných výrobků

Nařízení 273/2008/ES stanovuje pravidla pro analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků a ruší nařízení 213/2001/ES.

Nařízení vejde v platnost dne 31. 3. 2008. K nařízení 1255/1999/ES o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo vydáno (v r. 2001) prováděcí nařízení 213/2001/ES stanovující pravidla pro provádění analýz a metody hodnocení. Nyní již bylo nutno provést zásadní změny, jednak v souvislosti s technickým pokrokem v analytických metodách, jednak proto, že chyběly metody pro hodnocení vlastností požadovaných pozdějšími předpisy. Pro některé analýzy existují metody CEN, IDF, ISO nebo AOAC, ale pro některé nejsou na mezinárodní úrovni schváleny metody, které by se používaly jako referenční. Proto bylo vydáno nařízení 273/2008/ES, které určuje referenční metody pro chemickou, fyzikální, mikrobiologickou a organoleptickou analýzu a pravidla pro hodnocení souladu zjištěných hodnot jakosti mléka a mléčných výrobků s požadavky. Stanovují se i zásady pro používání rutinních metod. Stanovují se pravidla pro stanovení tzv. „stopovacích“ látek přidávaných do smetany nebo másla podle nařízení 1898/2005/ES týkajícím se podpory odbytu smetany a másla (triglicerid kyseliny enanthové, vanilin, ethylester beta-apo-8´karotenové kyseliny, β-sitosterol nebo stigmasterol). Kromě jiného se stanovují metody na zjištění přídavku kravského mléka při výrobě sýrů z mléka jiných přežvýkavců, pokud jsou na sýry poskytovány náhrady. Neexistují-li žádná ustanovení pro odběr vzorku, použije se ustanovení uvedené v normě ISO 707 IDF 50, Mléko a mléčné výrobky – Směrnice pro odběr vzorků.
Toto nařízení se použije od 31. 3. 2008 a původní nařízení 213/2001/ES se zrušuje.
Seznam příloh
Příloha I: Seznam referenčních metod (podle příslušnosti k určitým ustanovením nařízení 2771/1999/ES, 1898/2005/ES, 2921/90/ES, 214/2001/ES, 2658/87/ES, 2535/2001/ES, 1282/2006/ES; většinou odkazy na další přílohy)
Příloha II: Zhodnocení splnění zákonem stanovené mezní hodnoty s ohledem na šarži
Příloha III: Hodnocení posuzovatelů a spolehlivost výsledků organoleptických analýz
Příloha IV: Organoleptické hodnocení másla
Příloha V: Stanovení obsahu trigliceridu kyseliny enanthové v másle, máselném oleji a smetaně plynovou chromatografickou analýzou triglyceridů
Příloha VI: Stanovení obsahu vanilinu v zahuštěném másle nebo smetaně pomocí HPLC
Příloha VII: Spektrometrické kvantitativní stanovení ethylesteru beta-apo-8´karotenové kyseliny v másle a zahuštěném másle
Příloha VIII: Stanovení obsahu sitosterolu nebo stigmasterolu v másle a zahuštěném másle plynovou chromatografií v kapilární koloně
Příloha IX: Referenční metoda pro zjišťování kravského mléka a kaseinátů v sýrech z ovčího, kozího nebo buvolího mléka nebo jejich směsí
Příloha X: Referenční metoda pro zjišťování koliformních bakterií v másle, sušeném odstředěném mléce, kaseinu a kaseinátech
Příloha XI: Stanovení laktózy v krmných směsích
Příloha XII: Zjišťování syřidlové syrovátky v sušeném odstředěném mléce určeném pro veřejné skladování na základě stanovení kaseinomakropeptidů pomocí HPLC
Příloha XIII: Stanovení sušiny ze syřidlové syrovátky v sušeném odstředěném mléce a ve směsích uvedených v nařízení 2799/1999/ES
Příloha XIV: Kvantitativní stanovení fysfatidylserinu a fosfatidyletanolaminu v sušeném odstředěném mléce
Příloha XV: Zjištění antimikrobiálních reziduí v sušeném odstředěném mléce
Příloha XVI: Kvantitativní stanovení sušeného odstředěného mléka v krmných směsích enzymatickou koagulací parakaseinu
Příloha XVII: Zjištění škrobu v sušeném odstředěném mléce, denaturovaném sušeném mléce a krmných směsích
Příloha XVIII: Stanovení vlhkosti v sušené smetaně
Příloha XIX: Stanovení vlhkosti v sušeném kysaném podmáslí
Příloha XX: Referenční metoda stanovení čistoty mléčného tuku plynovou chromatografickou analýzou triglyceridů (2. revize)
Příloha XXI: Postup použitelný v případě zpochybnění výsledků analýzy (chemická analýza)
Příloha XXII: Srovnávací tabulka
Úřední věstník ES, 2008;88(29):1.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down