02.11.2007 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu aj.

1. Hygiena a bezpečnost
Nařízení 1243/2007/ES, kterým se mění příloha III nařízení. 853/2004/ES, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu
OJ L 281, 25.10.2007, s.8
Nařízení 1244/2007/ES, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES, pokud jde o prováděcí opatření pro některé produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě, a kterým se stanoví zvláštní pravidla pro úřední kontroly prohlídky masa
OJ L 281, 25.10.2007, s.12
Nařízení 1245/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2075/2005/ES, pokud jde o využití tekutého pepsinu pro zjišťování trichinel v mase
OJ L 281, 25.10.2007, s.19
2. Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu
Rozhodnutí 2007/642/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na produkty rybolovu dovezené z Albánie a určené k lidské spotřebě
OJ L 260, 0510.2007, s.21
Nařízení 1237/2007/ES, kterým se mění nařízení 2160/2003/ES a rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o uvádění na trh vajec pocházejících z hejn nosnic infikovaných salmonelou
OJ L 280, 24.10.2007, s.5
Rozhodnutí 2007/693/ES o ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Kanadě
OJ L 283, 27.10.2007, s.72
IX nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 284, 30.10.2007, s.8
Nařízení 1278/2007/ES, kterým se mění nařízení 318/2007/ES, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
OJ L 284, 30.10.2007, s.20
3. Opatření u potravin rostlinného původu
Směrnice 2007/62/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, pethoxamid, pyrimethanil a rimsulfuron
OJ L 260, 0510.2007, s.4
Rozhodnutí 2007/669/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Adoxophyes orana granulovirus, amisulbromu, emamektinu, pyridalilu a Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 274, 18.10.2007, s.15
Nařízení 1256/2007/ES, kterým se mění nařízení 829/2007/ES, pokud jde o přechodné období poskytnuté pro používání obchodních dokladů a veterinárních osvědčení pro vedlejší produkty živočišného původu
OJ L 282, 26.10.2007, s.30
6. Krmiva
Nařízení 1137/2007/ES o povolení Bacillus subtilis (O35) jako doplňkové látky
OJ L 256, 02.10.2007, s.5
Nařízení 1138/2007/ES o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky
OJ L 256, 02.10.2007, s.8
Nařízení 1139/2007/ES o povolení L-argininu jako doplňkové látky
OJ L 256, 02.10.2007, s.11
Nařízení 1140/2007/ES o dočasném povolení nového užití již povolené doplňkové látky v krmivech
OJ L 256, 02.10.2007, s.14
Nařízení 1141/2007/ES o povolení 3-fytázy (ROVABIO PHY AP a ROVABIO PHY LC) jako doplňkové látky
OJ L 256, 02.10.2007, s.17
Nařízení 1142/2007/ES o povolení nového užití 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky
OJ L 256, 02.10.2007, s.20
Nařízení 1143/2007/ES, kterým se mění nařízení 256/2002/ES, pokud jde o povolení přípravku doplňkové látky Bacillus cereus var. toyoi náležejícího do skupiny mikroorganismů
OJ L 256, 02.10.2007, s.23
10. Označování
Nařízení 1156/2007/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Münchener Bier (CHZO))
OJ L 258, 04.10.2007, s.13
Nařízení 1157/2007/ES, kterým se schvalují větší změny specifikace označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sierra Mágina (CHOP))
OJ L 258, 04.10.2007, s.15
Nařízení 1164/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Holsteiner Karpfen (CHZO))
OJ L 260, 0.510.2007, s.3
Nařízení 1179/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bayerischer Meerrettich nebo Bayerischer Kren (CHZO))
OJ L 262, 09.10.2007, s.5
Nařízení 1200/2007/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Asiago (CHOP))
OJ l 271, 16.10.2007, s.3
Nařízení 1201/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Coliflor de Calahorra (CHZO))
OJ l 271, 16.10.2007, s.5
Nařízení 1216/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 509/2006/ES o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
OJ L 275, 19.10.2007, s.3
15. GMO a "novel foods"
Rozhodnutí 2007/692/ES, kterým se povoluje uvedení potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikované cukrovky H7-1 (KM-ØØØH71-4) na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 283, 27.10.2007, s.69
Rozhodnutí 2007/701/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 285, 31.10.2007, s.37
Rozhodnutí 2007/702/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 285, 31.10.2007, s.43
Rozhodnutí 2007/703/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES
OJ L 285, 31.10.2007, s.47
16. Obecné předpisy s významem pro potraviny
Nařízení 1146/2007/ES, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2008 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob ve Společenství
OJ L 257, 03.10.2007, s.3
17. Maso a masné výrobky
Nařízení 1267/2007/ES, o zvláštních podmínkách pro poskytování podpory soukromého skladování vepřového masa
OJ L 283, 27.10.2007, s.53
18. Drůbeží maso a vejce
Oprava nařízení 557/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1028/2006/ES o obchodních normách pro vejce ( Úř. věst. L 132 ze dne 24.5.2007)
OJ L 265, 11.10.2007, s.27
20. Mléko a mléčné výrobky
Nařízení 1152/2007/ES, kterým se mění nařízení 1255/199/ES o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
OJ L 258, 04.10.2007, s.3
Nařízení 1153/2007/ES, kterým se mění nařízení 2597/97/ES, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko
OJ L 258, 04.10.2007, s.6
Směrnice 2007/61/ES, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě
OJ L 258, 04.10.2007, s.27
22. Ovoce, zelenina, suché plody a výrobky z nich
Nařízení 1241/2007/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 281, 25.10.2007, s.3
24. Cukr, med kakao a čokoládové výrobky
Nařízení 1260/2007/ES, kterým se mění nařízení 318/2006/ES o společné organizaci trhů v odvětví cukru
OJ L 283, 27.10.2007, s.1
Nařízení 1261/2007/ES, kterým se mění nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 283, 27.10.2007, s.8
Nařízení 1263/2007/ES, kterým se mění nařízení 290/2007/ES, pokud jde o potřebu pro rafinaci stanovenou v článku 29 nařízení 318/2006/ES
OJ L 283, 27.10.2007, s.15
Nařízení 1264/2007/ES, kterým se mění nařízení 968/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 283, 27.10.2007, s.16
27. Lihoviny
Rozhodnutí 2007/659/ES, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES
OJ L 270, 13.10.2007, s.12
28. Víno a nápoje na bázi vína
Nařízení 1175/2007/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 262, 09.10.2007, s.3
Nařízení 1191/2007/ES, kterým se pro hospodářský rok 2006/07 stanoví odchylka od nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 267, 12.10.2007, s.7
Nařízení 1207/2007/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 272, 17.10.2007, s.23
Nařízení 1211/2007/ES, kterým se mění nařízení 883/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína
OJ L 274, 18.10.2007, s.5
Úřední věstník ES, 1. 10. – 31. 10. 2007
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2007&month=10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down