09.08.2010 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

červenec 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Nařízení 595/2010/ES, kterým se mění přílohy VIII, X a XI nařízení 1774/2002/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu
OJ L 173, 08.07.2010, s.1

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2010/367/ES o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech (oznámeno pod číslem K(2010) 4190)
OJ L 166, 01.07.2010, s.22
Rozhodnutí 2010/391/ES, kterým se mění přílohy rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání Litvy a oblasti Molise v Itálii za úředně prosté brucelózy (B. melitensis), a kterým se mění přílohy rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení některých správních oblastí Itálie za úředně prosté tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem K(2010) 4592)
OJ L 180, 15.07.2010, s.21
Rozhodnutí 38/2010/ES ze dne 30. dubna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 181, 15.07.2010, s.1
Rozhodnutí 39/2010/ES ze dne 30. dubna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 181, 15.07.2010, s.4
Rozhodnutí 41/2010/ES ze dne 30. dubna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 181, 15.07.2010, s.7
Rozhodnutí 42/2010/ES ze dne 30. dubna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 181, 15.07.2010, s.9
Rozhodnutí 43/2010/ES ze dne 30. dubna 2010, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 181, 15.07.2010, s.11

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2010/46/ES, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 169, 03.07.2010, s.7
Rozhodnutí 2010/380/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/840/ES, pokud jde o mimořádná opatření proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Unie (oznámeno pod číslem K(2010) 4546)
OJ L 174, 09.07.2010, s.46

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 600/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 396/2005/ES, pokud jde o doplnění a změny příkladů příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR
OJ L 174, 09.07.2010, s.18

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 629/2010/ES, kterým se stanoví konečná výše podpory na sušená krmiva pro hospodářský rok 2009/2010
OJ L 184, 17.07.2010, s.1

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2010/419/ES, kterým se obnovuje povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, povolují potraviny a složky potravin, které obsahují kukuřici Bt11 (SYN-BTØ11-1) nebo z ní sestávají podle nařízení 1829/2003/ES, a zrušuje rozhodnutí 2004/657/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5129)
OJ L 197, 29.07.2010, s.11
Rozhodnutí 2010/420/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5133)
OJ L 197, 29.07.2010, s.15
Rozhodnutí 2010/426/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 5135)
OJ L 199, 31.07.2010, s.36

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 578/2010/ES, kterým se provádí nařízení 1216/2009/ES, pokud jde o režim poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad
OJ L 171, 06.07.2010, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2010/369/ES o finančním příspěvku Unie na národní programy některých členských států v roce 2010 pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu (oznámeno pod číslem K(2010) 3797)
OJ L 168, 02.07.2010, s.19
Nařízení 589/2010/ES, kterým se mění nařízení 53/2010/ES, pokud jde o omezení odlovu smačkovitých ve vodách EU v oblasti IIIa, IIa a IV
OJ L 170, 06.07.2010, s.7
Nařízení 599/2010/ES o změně nařízení 1077/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1966/2006/ES o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení 1566/2007/ES
OJ L 174, 09.07.2010, s.1
Rozhodnutí 2010/381/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 4563)
OJ L 174, 09.07.2010, s.51
Nařízení 607/2010/ES, kterým se mění nařízení 1542/2007/ES o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného
OJ L 175, 10.07.2010, s.27
Rozhodnutí 2010/387/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/630/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 4739)
OJ L 178, 13.07.2010, s.31
Rozhodnutí 2010/397/ES ze dne 3. června 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy jménem Evropské unie
OJ L 190, 22.07.2010, s.1
Nařízení 640/2010/ES o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o změně nařízení 1984/2003/ES
OJ L 194, 24.07.2010, s.1
Nařízení 686/2010/ES, kterým se mění nařízení 2187/2005/ES, pokud jde o specifikace okna typu Bacoma a vlečné sítě T90 používaných při rybolovu prováděném ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu
OJ L 199, 31.07.2010, s.4

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 585/2010/ES o změně nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 169, 03.07.2010, s.1
Nařízení 605/2010/ES, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie
OJ L 175, 10.07.2010, s.1
Nařízení 635/2010/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2011 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 186, 20.07.2010, s.16

21. JEDLÉ OLEJE
Nařízení 596/2010/ES, kterým se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska mění nařízení 1019/2002/ES o obchodních normách pro olivový olej
OJ L 173, 08.07.2010, s.27

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 680/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na jablka
OJ L 198, 30.07.2010, s.5
Nařízení 687/2010/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 199, 31.07.2010, s.12

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 642/2010/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
OJ L 187, 21.07.2010, s.5

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů najdete na stránkách Úředního věstníku ES. 1. - 31. 7. 2010

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down