02.02.2010 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU

Leden 2010

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 37/2010/ES ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu
OJ L 15, 20.01.2010, s.1

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 15/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 689/2008/ES o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
OJ L 6, 09.01.2010, s.1
Nařízení 17/2010/ES, kterým se mění nařízení 690/2008/ES, pokud jde o uznání italské provincie Benátky za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
OJ L 7, 12.01.2010, s.1
Směrnice 2010/1/ES, kterou se mění přílohy II, III a IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 7, 12.01.2010, s.17
Nařízení 78/2010/ES, kterým se mění nařízení 33/2008/ES, pokud jde o oblast působnosti a lhůtu poskytnutou úřadu v rámci běžného postupu na přijetí závěrů ohledně zařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice 91/414/EHS
OJ L 24, 28.01.2010, s.7
Směrnice 2010/2/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky chlormekvátu
OJ L 24, 28.01.2010, s.11

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 8/2010/ES ze dne 23. prosince 2009 o povolení proteázy serinu z Bacillus licheniformis (DSM 19670) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd., zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)
OJ L 3, 07.01.2010
Nařízení 9/2010/ES ze dne 23. prosince 2009 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, kachny a výkrm krůt (držitel povolení Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited)
OJ L 3, 07.01.2010, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 24/2010/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Niva (CHZO))
OJ L 9, 14.01.2010, s.1
Nařízení 32/2010/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO))
OJ L 10, 15.01.2010, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 42/2010/ES o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 12, 19.01.2010, s.2

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 66/2010/ES ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU
OJ L 27, 30.01.2010, s.1

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 12/2010/ES ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění nařízení 1255/96/ES o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
OJ L 4, 08.01.2010, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 23/2010/ES, kterým se na rok 2010 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb platná ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů a kterým se mění nařízení 1359/2008/ES, 754/2009/ES, 1226/2009/ES a 1287/2009/ES
OJ L 21, 26.01.2010, s.1
Nařízení 86/2010/ES, kterým se mění příloha I nařízení 1005/2008/ES, pokud jde o definici produktů rybolovu, a kterým se mění nařízení Komise 1010/2009/ES, pokud jde o výměnu informací o inspekcích rybářských plavidel třetích zemí a správní ujednání týkající se osvědčení o úlovku
OJ L 26, 30.01.2010, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 81/2010/ES, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whisky na období 2009/10
OJ L 25, 29.01.2010, s.10

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. - 31. 1. 2010

Plné texty uvedených předpisů najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2010&month=1

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down