03.08.2007 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – červenec 2007

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu aj.

HYGIENA a BEZPEČNOST
Nařízení 832/2007/ES, kterým se mění nařízení 197/2006/ES, pokud jde o využití zmetkových potravin a prodloužení platnosti přechodných opatření týkajících se těchto potravin
OJ L 185, 17.07.2007, s.7
Nařízení 829/2007/ES, kterým se mění přílohy I, II, VII, VIII, X a XI nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o uvádění některých vedlejších produktů živočišného původu na trh
OJ L 191, 21.07.2007, s.1
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/483/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
OJ L 180, 10.07.2007, s.43
Směrnice 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso
OJ L 182, 12.07.2007, s.19
Rozhodnutí 2007/496/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
OJ L 184, 14.07.2007, s.29
Rozhodnutí 2007/516/ES o finančním příspěvku Společenství na průzkum prevalence a antimikrobiální rezistence Campylobacter spp. v hejnech brojlerů a prevalence Campylobacter spp. a Salmonella spp. v jatečných tělech brojlerů, který má být proveden v členských státech
OJ L 190, 21.07.2007, s.25
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/459/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace aflatoxiny
OJ L 174, 04.07.2007, s.8
PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 884/2007/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje používání barviva E 128 červeň 2G jako potravinového barviva
OJ L 195, 27.07.2007, s.8
Krmiva
Nařízení 785/2007/ES o povolení 6-fytázy EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) jako doplňkové látky
OJ L 175, 05.07.2007, s.5
Nařízení 786/2007/ES o povolení endo-1,4-β-mannosidasy EC 3.2.1.78 (Hemicell) jako doplňkové látky
OJ L 175, 05.07.2007, s.8
Nařízení 828/2007/ES o trvalém a dočasném povolení některých doplňkových látek v krmivech
OJ L 184, 14.07.2007, s.12
Nařízení 850/2007/ES, kterým se mění nařízení 378/2005/ES o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení 1831/2003/ES, pokud jde o povinnosti a úkoly referenční laboratoře Společenství v souvislosti s žádostmi o povolení doplňkových látek v krmivech
OJ L 188, 20.07.2007, s.3
OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 815/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (CHOP)
OJ L 183, 13.07.2007, s.3
Nařízení 868/2007/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Miel de Galicia nebo Mel de Galicia (CHZO)
OJ L 192, 24.07.2007, s.11
PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 807/2007/ES, kterým se mění příloha II nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 181, 11.07.2007, s. 10
Nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení 2092/91/EHS
OJ L 189, 20.07.2007, s. 1
OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2007/467/ES, kterým se zřizuje skupina odborníků pro identifikaci na základě rádiové frekvence (RFID)
OJ L 176, 06.07.2007, s.25
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 806/2007/ES o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa
OJ L 181, 11.07.2007, s. 3
Nařízení 812/2007/ES o otevření a správě celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým
OJ L 182, 12.07.2007, s.7
Nařízení 846/2007/ES, kterým se na hospodářský rok 2007/08 stanoví váhové koeficienty pro výpočet ceny jatečně upravených těl prasat na trhu Společenství
OJ L 187, 19.07.2007, s.3
JEDLÉ OLEJE
OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 782/2007/ES, kterým se mění nařízení 634/2006/ES, kterým se stanoví obchodní norma pro zelí hlávkové a kapustu
OJ L 174, 04.07.2007, s.7
CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 811/2007/ES, kterým se mění nařízení 917/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 797/2004/ES o opatřeních ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
OJ L 182, 12.07.2007, s.5
VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 897/2007/ES, kterým se mění nařízení 1623/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ESspolečné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu
OJ L 196, 28.07.2007, s.20
Official Journal of European Communities, od 1. 7. do 31. 7. 2007.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down