11.05.2007 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – duben 2007

veterinární opatření, dozor nad potravinami, monitoring, maso a masné výrobky, gmo.

Nařízení 479/2007/ES, kterým se mění nařízení 2076/2005/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES a kterým se mění nařízení 853/2004/ES a 854/2004/ES

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2007/213/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/31/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení 853/2004/ES, z Bulharska do jiných členských států
OJ L 94, 4.04.2007, s.53
Rozhodnutí 2007/227/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/393/ES, pokud jde o uzavřená pásma v souvislosti s katarální horečkou ovcí
OJ L 98, 13.04.2007, s.23
Rozhodnutí 2007/240/ES, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES
OJ 104, 21.04.2007, s.37

OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2007/21/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o data uplynutí platnosti pro zařazení účinných látek azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadion-kalcium a fluroxypyr do přílohy
OJ L 97, 12.04.2007, s.42
Směrnice 2007/25/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb
OJ L 106, 24.04.2007, s,34

DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Doporučení 2007/225/ES týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2007 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2008
OJ L 96, 11.04.2007, s.21

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 372/2007/ES, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami
OJ L 92, 03.04.2007, s.9

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozhodnutí 2007/207/ES, kterým se mění rozhodnutí 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2004/669/ES, 2003/31/ES a 2000/45/ES, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky Společenství některým výrobkům
OJ L 92, 03.04.2007, s.16
Nařízení 394/2007/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 98, 13.04.2007, s.3

GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2007/232/ES, kterým se v souladu se směrnicí 2001/18/ES uvádějí na trh produkty z řepky olejné (Brassica napus L., linie Ms8, Rf3 a Ms8xRf3) geneticky modifikované pro toleranci vůči herbicidu glufosinátu amonnému
OJ L 100, 17.04.2007, s.20

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 433/2007/ES, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro hovězí a telecí maso
OJ L 104, 21.04.2007, s.3

DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 435/2007/ES, kterým se mění nařízení 1010/2006/ES o některých výjimečných opatřeních na podporu trhu s vejci a drůbeží v některých členských státech
OJ L 104, 21.04.2007, s.13

JEDLÉ TUKY A OLEJE
Nařízení 445/2007/ES, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení 2991/94/ES, kterým se stanovují normy pro roztíratelné tuky, a nařízení 1898/87/EHS o ochraně označení používaných při uvádění mléka a mléčných výrobků na trh (kodifikované znění)
OJ L 106, 24.04.2007, s.24

OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 480/2007/ES, kterým se mění nařízení 1555/96/ES o spouštěcích objemech pro dodatečná cla na okurky a třešně, jiné než višně
OJ L 111, 28.04.2007, s.48

CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 371/2007/ES, kterým se mění nařízení 950/2006/ES, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod
OJ L 92, 03.04.2007, s.6
Nařízení 436/2007/ES o prokázání splnění celních formalit při dovozu cukru do třetí země podle článku 16 nařízení 800/1999/ES
OJ L 104, 21.04.2007, s.14

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 382/2007/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 95, 05.04.2007, s.12
Nařízení 388/2007/ES a 389/2007/ES, kterým se mění nařízení 1622/2000/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření
Official Journal of European Communities 2007;97:3-5.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down