12.12.2012 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2012

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

0.SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ

1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 123/2012/EHP ze dne 13. července 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 309, 08.11.2012, s.1
Rozhodnutí 124/2012/EHP ze dne 13. července 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 309, 08.11.2012, s.2
Nařízení 1063/2012/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 314, 14.11.2012, s.5
Nařízení 1064/2012/EU, kterým se mění příloha X nařízení 999/2001/ES, pokud jde o seznam rychlých testů
OJ L 314, 14.11.2012, s.13
Prováděcí nařízení 1097/2012/EU, kterým se mění, pokud jde o odesílání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů mezi členskými státy, nařízení 142/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice
OJ L 326, 24.11.2012, s.3
Prováděcí rozhodnutí 2012/737/EU, kterým se mění přílohy I a II směrnice 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2012) 8518)
OJ L 329, 29.11.2012, s.19
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/677/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky ametoctradin (původní žádost pod vývojovým kódem BAS 650 F) a fosforitan disodný (oznámeno pod číslem C(2012) 7581)
OJ L 305, 01.11.2012, s.27
Prováděcí nařízení 1037/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka isopyrazam a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 308, 08.11.2012, s.15
Prováděcí nařízení 1043/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfan a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 310, 09.11.2012, s.24
Prováděcí rozhodnutí 2012/697/EU o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea (Perry) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 7803)
OJ L 311, 10.11.2012, s.14
Prováděcí směrnice 2012/44/EU, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 327, 27.11.2012, s.37
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1049/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání polyglycitolového sirupu v několika kategoriích potravin
OJ L 310, 09.11.2012, s.41
Nařízení 1050/2012/EU, kterým se mění nařízení 231/2012/EU, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o polyglycitolový sirup
OJ L 310, 09.11.2012, s.45
Nařízení 1056/2012/EU, kterým se mění nařízení 1332/2008/ES o potravinářských enzymech, pokud jde o přechodná opatření
OJ L 313, 13.11.2012, s.9
Nařízení 1057/2012/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání dimethylpolysiloxanu (E 900) jako odpěňovače v doplňcích stravy
OJ L 313, 13.11.2012, s.11
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1018/2012/EU, kterým se mění nařízení 232/2009/ES, 188/2007/ES, 186/2007/ES, 209/2008/ES, 1447/2006/ES, 316/2003/ES, 1811/2005/ES, 1288/2004/ES, 2148/2004/ES, 1137/2007/ES, 1293/2008/ES, 226/2007/ES, 1444/2006/ES, 1876/2006/ES, 1847/2003/ES, 2036/2005/ES, 492/2006/ES, 1200/2005/ES a 1520/2007/ES, pokud jde o maximální obsah některých mikroorganismů v kompletních krmivech
OJ L 307, 07.11.2012, s.56
Prováděcí nařízení 1019/2012/EU, kterým se mění nařízení 1096/2009/ES, pokud jde o minimální obsah endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) jako doplňkové látky v krmivech pro výkrm kuřat a pro kachny (držitel povolení BASF SE)
OJ L 307, 07.11.2012, s.60
Prováděcí nařízení 1021/2012/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako doplňkové látky pro menšinové druhy drůbeže kromě kachen (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
OJ L 307, 07.11.2012, s.68
Prováděcí nařízení 1065/2012/EU o povolení přípravků z Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 a ATCC 55944) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 314, 14.11.2012, s.15
Prováděcí nařízení 1119/2012/EU o povolení přípravků Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 a DSM 3677 a Lactobacillus buchneri DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 330, 30.11.2012, s.14
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Nařízení 1058/2012/EU, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, pokud jde o maximální limity aflatoxinů v sušených fících
OJ L 313, 13.11.2012, s.14
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1047/2012/EU, kterým se mění nařízení 1924/2006/ES, pokud jde o seznam výživových tvrzení
OJ L 310, 09.11.2012, s.36
Nařízení 1048/2012/EU o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 310, 09.11.2012, s.38
11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
Prováděcí rozhodnutí 2012/725/EU, kterým se povoluje uvedení bovinního laktoferrinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (Morinaga) (oznámeno pod číslem C(2012) 8390)
OJ L 327, 27.11.2012, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2012/726/EU, kterým se povoluje uvedení dihydrokapsiátu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 8391)
OJ L 327, 27.11.2012, s.49
Prováděcí rozhodnutí 2012/727/EU, kterým se povoluje uvedení bovinního laktoferrinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (FrieslandCampina) (oznámeno pod číslem C(2012) 8404
OJ L 327, 27.11.2012, s.52
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 1020/2012/EU, kterým se přijímá plán přidělující členským státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2013 pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob v Evropské unii a stanoví odchylky od některých ustanovení nařízení 807/2010/EU
OJ L 307, 07.11.2012, s.62
Nařízení 1029/2012/EU ze dne 25. října 2012 o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán
OJ L 316, 14.11.2012, s.43
Prováděcí nařízení 1085/2012/EU, kterým se na rok 2013 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží, které pochází z Norska a vzniklo zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení 1216/2009/ES, do Evropské unie
OJ L 322, 21.11.2012, s.2
Rozhodnutí 2012/738/EU o uzavření Úmluvy o potravinové pomoci jménem Evropské unie
OJ L 330, 30.11.2012, s.1
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1036/2012/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES a příloha II nařízení 206/2010/EU, pokud jde položky pro Chorvatsko na seznamech třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz čerstvého masa a některých masných výrobků do Unie
OJ L 2012, 08.11.2012, s.13
Prováděcí nařízení 1059/2012/EU, kterým se mění nařízení 412/2008/ES, pokud jde o rozdělení dovozního celního kvótového období pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování na podobdobí
OJ L 313, 13.11.2012, s.16
Prováděcí rozhodnutí 2012/702/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o odesílání určitého masa a masných výrobků z členských států, na jejichž území se nacházejí oblasti uvedené v části III přílohy uvedeného rozhodnutí, do jiných členských států (oznámeno pod číslem C(2012) 7977)
OJ L 318, 15.11.2012, s.71
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 1012/2012/EU, kterým se mění nařízení 2074/2005/ES a nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o seznam druhů přenašečů, zdravotní požadavky a požadavky na osvědčení, které se týkají epizootického vředového syndromu, a pokud jde o položku pro Thajsko uvedenou na seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Unie
OJ L 306, 06.11.2012, s.1
Prováděcí nařízení 1022/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 700/2012/EU o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2012 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech
OJ L 307, 07.11.2012, s.70
Prováděcí rozhodnutí 2012/690/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/381/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě a zrušuje rozhodnutí 2010/220/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovezené z Indonésie a určené k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 7637)
OJ L 308, 08.11.2012, s.21
Prováděcí rozhodnutí 2012/692/EU, kterým se mění přílohy rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o položky v seznamech třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2012) 7696)
OJ L 308, 08.112012, s.25
Prováděcí nařízení 1044/2012/EU
o odchylce od nařízení 2454/93/EHS, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Guatemaly v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
OJ L 310, 09.11.2012, s.28
Prováděcí nařízení 1045/2012/EU o odchylce od nařízení 2454/93/EHS, pokud jde o pravidla původu používaná pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Salvadoru v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Unie
OJ L 310, 09.11.2012, s.31
Nařízení 1026/2012/EU ze dne 25. října 2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov
OJ L 316, 14.11.2012, s.34
Prováděcí rozhodnutí 2012/729/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz některých mlžů určených k lidské spotřebě z Peru, pokud jde o dobu použití uvedeného rozhodnutí (oznámeno pod číslem C(2012) 8459)
OJ L 327, 27.11.2012, s.56
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1070/2012/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, pokud jde o preferenční dovoz mléka a mléčných výrobků mimo rámec kvót a kvótu pro dovoz mléčných výrobků pocházejících z Moldavské republiky
OJ L 318, 15.11.2012, s.7
21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1028/2012/EU ze dne 25. října 2012, kterým se mění nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy
OJ L 316, 14.11.2012, s.41
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí směrnice 2012/37/EU, kterou se mění některé přílohy směrnic 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokud jde o podmínky, které musí splňovat osivo Galega orientalis Lam., maximální hmotnost partií osiv některých druhů pícnin a velikost vzorku Sorghum spp.
OJ L 325, 23.11.2012, s.13
Prováděcí nařízení 1115/2012/EU o dočasném pozastavení dovozních cel na některé obiloviny pro hospodářský rok 2012/13
OJ L 329, 29.11.2012, s.14
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=11

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down