10.11.2009 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU, říjen 2009

Veterinární opatření, hygiena a monitoring potravin

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/761/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Skotska za úředně prosté tuberkulózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 7790)
OJ L 271, 16.10.2009, s.34
Rozhodnutí 2009/771/ES, kterým se schvalují určité národní programy pro tlumení salmonel u krocanů a krůt (oznámeno pod číslem K(2009) 7735)
OJ L 275, 21.10.2009, s.28
Rozhodnutí 77/2009/EHP ze dne 3. července 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 277, 22.10.2009, s.25
Rozhodnutí 2009/794/ES o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H7N7 ve Španělsku (oznámeno pod číslem K(2009) 8283)
OJ L 283, 30.10.2009, s.58
Rozhodnutí 2009/799/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (oznámeno pod číslem K(2009) 8243)
OJ L 285, 31.10.2009, s.42

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2009/800/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 8347)
OJ L 285, 31.10.2009, s.43

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Rozhodnutí 2009/738/ES, kterým se zrušuje směrnice 2009/124/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L. (oznámeno pod číslem K(2009) 7705)
OJ L 262, 06.10.2009, s.54

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Nařízení 975/2009/ES, kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
OJ L 274, 20.10.2009, s.3

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 961/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Březnický ležák (CHZO))
OJ L 270, 15.10.2009, s.12
Nařízení 964/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Raviole du Dauphiné (CHZO))
OJ L 271, 16.10.2009, s.6
Nařízení 965/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Faba de Lourenzá (CHZO))
OJ L 271, 16.10.2009, s.8
Nařízení 983/2009/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 277, 22.10.2009, s.3
Nařízení 984/2009/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin kromě tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení týkajících se vývoje a zdraví dětí
OJ L 277, 22.10.2009, s.13
Nařízení 985/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Hajdúsági torma (CHOP))
OJ L 277, 22.10.2009, s.15
Nařízení 986/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Traditional Grimsby Smoked Fish (CHZO))
OJ L 277, 22.10.2009, s.17
Nařízení 991/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Schwäbische Maultaschen nebo Schwäbische Suppenmaultaschen (CHZO))
OJ L 278, 23.10.2009, s.5
Nařízení 1024/2009/ES o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 283, 30.10.2009, s.22
Nařízení 1025/2009/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 283, 30.10.2009, s.30
Nařízení 1028/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Amarene Brusche di Modena (CHZO))
OJ L 283, 30.10.2009, s.39
Nařízení 1029/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Grelos de Galicia (CHZO))
OJ L 283, 30.10.2009, s.41

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 953/2009/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu
OJ L 269, 14.10.2009, s.9

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/752/ES, kterým se povoluje uvedení extraktu lipidů z antarktického krilu Euphausia superba na trh jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7647)
OJ L 268, 13.10.2009, s.33
Rozhodnutí 2009/770/ES, kterým se stanoví standardní formáty zpráv pro účely předkládání výsledků monitorování záměrného uvolňování geneticky modifikovaných organismů nebo produktů, které geneticky modifikované organismy obsahují, do životního prostředí pro účely uvádění na trh podle směrnice 2001/18/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7680)
OJ L 275, 21.10.2009, s.9
Rozhodnutí 2009/777/ES o rozšíření použití řasového oleje z mikrořas Ulkenia sp. jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7932)
OJ L 278, 23.10.2009, s.54
Rozhodnutí 2009/778/ES o rozšíření použití řasového oleje z mikrořas Schizochytrium sp. jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 7933)
OJ L 278, 23.10.2009, s.56

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2009/742/ES Rady pro spolupráci EU–Jihoafrická republika č. 1/2009 ze dne 16. září 2009 ke změnám přílohy IV a přílohy VI Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé, pokud jde o některé zemědělské produkty
OJ L 265, 09.10.2009, s.34
Nařízení 992/2009/ES, kterým se mění příloha IV nařízení 73/2009/ES, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce
OJ L 278, 23.10.2009, s.7
Rozhodnutí 2009/781/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/379/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s nařízeními 1782/2003/ES, 378/2007/ES, 479/2008/ES a 73/2009/ES vyčleněny Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), a částek, které jsou vyčleněny pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)
OJ L 278, 23.10.2009, s.60
Nařízení 1011/2009/ES, kterým se stanoví koeficienty snížení hodnoty použitelné při nákupu zemědělských produktů k intervenci pro účetní období 2010
OJ L 280, 27.10.2009, s.42
Rozhodnutí 2009/785/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/359/ES, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu, s cílem prodloužit jeho použitelnost
OJ L 280, 27.10.2009, s.56

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 933/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 779/98/ES, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství
OJ L 263, 07.10.2009, s.9

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Rozhodnutí 2009/727/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Indie a určené k lidské spotřebě a ke krmení zvířat (oznámeno pod číslem K(2009) 7388)
OJ L 258, 01.10.2009, s.31
Rozhodnutí 2009/746/ES o finančním příspěvku Společenství na programy kontroly a sledování rybolovu členských států pro rok 2009 a dohledu nad ním (oznámeno pod číslem K(2009) 7592)
OJ L 267, 10.10.2009, s.20
Rozhodnutí 2009/776/ES o odchylce od rozhodnutí 2001/822/ES ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska (oznámeno pod číslem K(2009) 7813)
OJ L 278, 23.10.2009, s.51
Nařízení 1010/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1005/2008/ES, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu
OJ L 280, 27.10.2009, s.5

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/726/ES o dočasných ochranných opatřeních přijatých Francií, pokud jde o dovoz na její území mléka a mléčných výrobků pocházejících z hospodářství, ve kterém byl potvrzený klasický případ klusavky (oznámeno pod číslem K(2009) 3580)
OJ L 258, 01.10.2009, s.27
Nařízení 966/2009/ES o změně nařízení 657/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách
OJ L 271, 16.10.2009, s.10
Nařízení 1013/2009/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 280, 27.10.2009, s.46

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1031/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na okurky, artyčoky, klementinky, mandarinky a pomeranče
OJ L 283, 30.10.2009, s.47

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Rozhodnutí 2009/737/ES, kterým se zastavuje přezkumné řízení týkající se opatření uložených Uruguayskou východní republikou, jež mají dopad na dovoz a prodej whisky v Uruguayi
OJ L 262, 06.10.2009, s.52
Nařízení 936/2009/ES, kterým se provádějí dohody mezi Evropskou unií a třetími zeměmi o vzájemném uznávání některých lihovin
OJ L 264, 08.10.2009, s.5
Nařízení 1035/2009/ES, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě skotské whisky na období 2009/10
OJ L 285, 31.10.2009, s.3

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2009/129/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku
OJ L 267, 10.10.2009, s.18
Směrnice 2009/130/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku
OJ L 268, 13.10.2009, s.5
Směrnice 2009/134/ES, kterou se mění směrnice 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku
OJ L 282, 29.10.2009, s.15

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. - 31.10. 2009

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down