07.11.2012 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2012

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

0. SPOLEČNÁ ORGANIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ
1. HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI

Rozhodnutí 2012/643/EU ze dne 24. září 2012 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce jménem Unie
OJ L 287, 18.10.2012, s.1
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 103/2012/EHP ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 270, 04.10.2012, s.1
Rozhodnutí 104/2012/EHP ze dne 15. června 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 270, 04.10.2012, s.3
Prováděcí směrnice 2012/31/EU, kterou se mění příloha IV směrnice 2006/88/ES, pokud jde o seznam druhů ryb vnímavých k virové hemoragické septikémii a odstranění položky týkající se epizootického vředového syndromu
OJ L 297, 26.10.2012, s.26
Prováděcí rozhodnutí 2012/666/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Maďarsku (oznámeno pod číslem C(2012) 7433)
OJ L 299, 27.10.2012, s.46
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

Nařízení 897/2012/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, kyazofamid, diflufenikan, dimoxystrobin, methoxyfenozid a nikotin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 266, 02.10.2012, s.1
Nařízení 899/2012/EU ze dne 21. září 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, alachlor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylát, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, chlorfenapyr, chlorthal-dimethyl, chlorthiamid, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dikofol, dimethipin, diniconazol, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiokarb, hexakonazol, laktofen, mepronil, methamidofos, methopren, monokrotofos, monuron, oxykarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, forát, fosalon, procymidon, profenofos, propachlor, quinclorac, kvintozen, tolylfluanid, trichlorfon, tridemorf a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu, a kterým se do uvedeného nařízení doplňuje příloha V s uvedením standardních hodnot
OJ L 273, 06.10.2012, s.1
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 872/2012/EU, kterým se přijímá seznam aromatických látek, jak stanoví nařízení 2232/96/ES, a kterým se tento seznam vkládá do přílohy I nařízení 1334/2008/ES a kterým se zrušuje nařízení 1565/2000/ES a rozhodnutí 1999/217/ES
OJ L 267, 02.10.2012, s.1
Nařízení 873/2012/EU o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení 1334/2008/ES
OJ L 267, 02.10.2012, s.162
6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 989/2012/EU o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MULC 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MULC 49754) jako doplňkové látky pro nosnice a pro výkrm a nosnice menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Aveve NV)
OJ L 297, 26.10.2012, s.11
Prováděcí nařízení 990/2012/EU o povolení přípravku z Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 297, 26.10.2012, s.15
Prováděcí nařízení 991/2012/EU o povolení monohydrátu oktahydroxidu-dichloridu penta zinečnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 297, 26.10.2012, s.18
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

Prováděcí nařízení 996/2012/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 284/2012/EU
OJ L 299, 27.10.2012, s.31
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A POTRAVINY NOVÉHO TYPU

Prováděcí rozhodnutí 2012/651/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR162 (SYN-IR162-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem C(2012) 7198)
OJ L 290, 20.10.2012, s.14
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 948/2012/EU o zrušení nařízení 1180/2008/ES, kterým se zavádí systém sdělování informací pro některé dodávky hovězího, telecího a vepřového masa na území Ruské federace
OJ L 282, 16.10.2012, s.39
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí rozhodnutí 2012/650/EU, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Curaçaa a Sint Maarten do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě, a odstranění Nizozemských Antil z uvedeného seznamu (oznámeno pod číslem C(2012) 7147)
OJ L 288, 19.10.2012, s.13
Nařízení 927/2012/EU ze dne 16. července 2012, kterým se stanoví lhůta v případě nevyužití rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 293, 23.10.2012, s.1
Rozhodnutí 2012/653/EU ze dne 16. července 2012 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu
OJ L 293, 23.10.2012, s.4
Prováděcí nařízení 984/2012/EU, kterým se mění nařízení 391/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 861/2006/ES, pokud jde o výdaje vzniklé členským státům při provádění monitorovacích a kontrolních systémů použitelných pro společnou rybářskou politiku
OJ L 295, 25.10.2012, s.9
Rozhodnutí 2012/669/EU o podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé, jménem Evropské unie a o prozatímním provádění tohoto protokolu
OJ L 300, 30.10.2012, s.2
Rozhodnutí 2012/670/EU o podpisu Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou jménem Evropské unie
OJ L 300, 30.10.2012, s.34
Nařízení 998/2012/EU o rozdělení rybolovných práv podle Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Kiribatskou republikou na straně druhé
OJ L 300, 30.10.2012, s.35
Nařízení 999/2012/EU o rozdělení rybolovných práv podle protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou
OJ L 300, 30.10.2012, s.37
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 957/2012/EU, kterým se mění příloha I nařízení 605/2010/EU, pokud jde o zrušení položky pro Nizozemské Antily ze seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie
OJ L 287, 18.10.2012, s.5
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Prováděcí nařízení 988/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na mandarinky a satsumy, klementinky, artyčoky, pomeranče a cukety
OJ L 297, 26.10.2012, s.9
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY – metody měření
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
 
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down