05.09.2008 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2008

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/630/ES o mimořádných opatřeních vztahujících se na korýše dovezené z Bangladéše a určené k lidské spotřebě
OJ L 205, 01.08.2008, s.49
Nařízení 777/2008/ES, kterým se mění přílohy I, V a VII nařízení 1774/2002/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu
OJ L 207, 05.08.2008, s.9
Rozhodnutí 2008/638/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES pokud jde o povolení dovozu tepelně ošetřených výrobků z drůbežího masa z Číny
OJ L 207, 05.08.2008, s.24
Rozhodnutí 2008/639/ES, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny
OJ L 207, 05.08.2008, s.30
Rozhodnutí 2008/640/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích
OJ L 207, 05.08.2008, s.32
Rozhodnutí 2008/641/ES, kterým se stanoví odchylka od rozhodnutí 2003/858/ES a 2006/656/ES a pozastavuje dovoz zásilek některých živých ryb a některých produktů akvakultury z Malajsie do Společenství
OJ L 207, 05.08.2008, s.34
Rozhodnutí 2008/642/ES, kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o údaje týkající se Argentiny, Brazílie a Paraguaye v seznamu třetích zemí a částí třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých druhů čerstvého masa do Společenství
OJ L 207, 05.08.2008, s.36
Směrnice 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění)
OJ L 213, 08.08.2008, s.31
Rozhodnutí 2008/650/ES, kterým se mění směrnice 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve Společenství, pokud jde o zahrnutí některých chorob do seznamu chorob povinných hlášením a o vyškrtnutí nakažlivé obrny prasat z uvedeného seznamu
OJ L 213, 08.08.2008, s.42
Rozhodnutí 2008/674/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/683/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska
OJ L 220, 15.08.2008, s.30
Rozhodnutí 2008/678/ES,kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku
OJ L 221, 19.08.2008, s.32
Rozhodnutí 2008/682/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/870/ES, pokud jde o schválení plánu nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích markerovou očkovací látkou v Rumunsku
OJ L 222, 20.08.2008, s.9
Rozhodnutí 2008/685/ES, kterým se mění příloha rozhodnutí 90/424/EHS, pokud jde o jarní virémii kaprů
OJ L 224, 22.08.2008, s.11
Rozhodnutí 2008/686/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se mají provádět plány eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat a nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat na SlovenskuOJ L 224, 22.08.2008, s.13
Nařízení 798/2008/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení
OJ L 226, 23.08.2008, s.1
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/644/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/766/ES o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství
OJ L 209, 06.08.2008, s.13
Směrnice 2008/83/ES, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny
OJ L 219, 14.08.2008, s.55
Rozhodnutí 2008/684/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblasti, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost
OJ L 224, 22.08.2008, s.8
Nařízení 848/2008/ES, kterým se mění nařízení 2076/2002/ES a rozhodnutí 2003/565/ES, pokud jde o lhůtu stanovenou v čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS
OJ L 231, 29.08.2008, s.9
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
6. KRMIVA
Nařízení 775/2008/ES, kterým se stanoví maximální limity reziduí pro doplňkovou látku kanthaxanthin, navíc k podmínkám stanoveným směrnicí 2003/7/ES
OJ L 207, 05.08.2008, s.5
7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 776/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (CHZO), Brussels grondwitloof (CHZO), Œufs de Loué (CHZO))
OJ L 207, 05.08.2008, s.7
Nařízení 782/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Laguiole (CHOP))
OJ L 209, 06.08.2008, s.3
Nařízení 783/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Variegato di Castelfranco (CHOP))
OJ L 209, 06.08.2008, s.5
Nařízení 784/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Radicchio Rosso di Treviso (CHZO))
OJ L 209, 06.08.2008, s.7
11. HMOTNOSTI A OBJEMY
12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
13. ZMRAZENÉ POTRAVINY
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
15. GMO A „NOVEL FOODS“
16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 732/2008/ES o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení 552/97/ES, 1933/2006/ES a nařízení 1100/2006/ES a 964/2007/ES
OJ L 211, 06.08.2008, s.1
Rozhodnutí 2008/681/ES o nezařazení určitých látek do přílohy I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh
OJ L 222, 20.08.2008, s.7
17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 810/2008/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (Přepracování)
OJ L 219, 14.08.2008, s.3
Rozhodnutí 2008/676/ES, kterým se povoluje metoda třídění jatečně upravených těl prasat v Bulharsku
OJ L 221, 19.08.2008, s.28
Rozhodnutí 2008/677/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/784/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Francii
OJ L 221, 19.08.2008, s.30
18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 760/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o povolení používat kasein a kaseináty při výrobě sýrů
OJ L 205, 01.08.2008, s.22
Nařízení 850/2008/ES, kterým se zahajuje řízení pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou v roce 2009 vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót GATT
OJ L 231, 29.08.2008, s.12
21. JEDLÉ OLEJE
22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY
26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
27. LIHOVINY
28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
29. KOSMETIKA
30. TABÁKOVÉ VÝROBKY
Úřední věstník ES, 1. – 29. 8. 2008

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down