07.09.2009 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2009

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Směrnice 2009/92/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bromadiolon do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 201, 01.08.2009, s.43
Směrnice 2009/93/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky α-chloralosa do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 201, 01.08.2009, s.46
Směrnice 2009/95/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfid hlinitý uvolňující fosfin do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 201, 01.08.2009, s.54
Směrnice 2009/99/ES, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky chlorofacinon do přílohy I uvedené směrnice
OJ L 203, 05.08.2009, s.62

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/585/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/965/ES o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat na rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2009) 5947)
OJ L 201, 01.08.2009, s.65
Rozhodnutí 2009/600/ES, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení, že některé členské státy a jejich oblasti jsou úředně prosté brucelózy skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 6086)
OJ L 204, 06.08.2009, s.39
Rozhodnutí 2009/601/ES, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/233/ES, pokud jde o položky pro Německo v seznamu laboratoří schválených ke kontrole účinnosti očkování proti vzteklině u některých domácích masožravců (oznámeno pod číslem K(2009) 6105)
OJ L 204, 06.08.2009, s.43
Nařízení 759/2009/ES, kterým se mění příloha nařízení 21/2004/ES o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz
OJ L 215, 20.08.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/620/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/779/ES, pokud jde o zahrnutí regionu Abruzzo do seznamu italských regionů prostých vezikulární choroby prasat (oznámeno pod číslem K(2009) 6388)
OJ L 217, 21.08.2009, s.3
Rozhodnutí 2009/621/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zařazení Severního Irska do seznamu oblastí, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program na tlumení Aujeszkyho choroby (oznámeno pod číslem K(2009) 6394)
OJ L 217, 21.08.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/623/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/139/ES, pokud jde o období použitelnosti a seznam orgánů Kanady schválených pro vedení plemenné knihy nebo evidence některých zvířat (oznámeno pod číslem K(2009) 6522)
OJ L 224, 27.08.2009, s.15
Nařízení 789/2009/ES, kterým se mění nařízení 1266/2007/ES, pokud jde o ochranu před napadením vektory a minimální požadavky týkající se programů pro sledování katarální horečky ovcí a pro dozor nad katarální horečkou ovcí
OJ L 227, 29.08.2009, s.3

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/616/ES o nezařazení ropného oleje CAS 92062-35-6 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 6303)
OJ L 213, 18.08.2009, s.26
Rozhodnutí 2009/617/ES o nezařazení parafinového oleje CAS 64742-54-7 do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 6305)
OJ L 213, 18.08.2009, s.28

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 725/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO))
OJ L 206, 08.08.2009, s.11
Nařízení 729/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ciauscolo (CHZO))
OJ L 207, 11.08.2009, s.8
Nařízení 752/2009/ES o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Batata doce de Aljezur (CHZO))
OJ L 213, 18.08.2009, s.8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2009/606/ES Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzit č. 1/2009 ze dne 31. července 2009, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987
OJ L 207, 11.08.2009, s.12
Nařízení 761/2009/ES, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku nařízení 440/2008/ES, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
OJ L 220, 24.08.2009, s.1
Nařízení 781/2009/ES, kterým se mění nařízení 868/2008/ES o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské činnosti těchto podniků
OJ L 226, 28.08.2009, s.8

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 757/2009/ES o změně nařízení 1189/2008/ES, kterým se pro rok 2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
OJ L 214, 19.08.2009, s.22
Nařízení 760/2009/ES o změně nařízení 1741/2006/ES, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštní vývozní náhrady pro vykostěné maso z dospělého skotu samčího pohlaví propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu před vývozem
OJ L 215, 20.08.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/622/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2009) 6389)
OJ L 224, 27.08.2009, s.11

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 699/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 201, 01.08.2009, s.9
Nařízení 709/2009/ES, kterým se mění nařízení 43/2009/ES, pokud jde o omezení odlovu tresky Esmarkovy v oblasti ICES IIIa a ve vodách ES oblastí ICES IIa a IV
OJ L 204, 06.08.2009, s.12
Nařízení 710/2009/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o stanovení prováděcích pravidel ohledně ekologické produkce živočichů pocházejících z akvakultury a produkce mořských řas
OJ L 204, 06.08.2009, s.15
Nařízení 711/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí VIII a IX, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
OJ L 204, 06.08.2009, s.35
Nařízení 719/2009/ES, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o seznam třetích zemí a území, z nichž smějí být do Společenství dováženi někteří korýši a okrasní vodní živočichové
OJ L 205, 07.08.2009, s.10
Nařízení 730/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu sledě obecného v subdivizích 22–24 v Baltském moři; ve vodách ES plavidly plujícími pod vlajkou Polska
OJ L 207, 11.08.2009, s.10
Nařízení 738/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
OJ L 208, 12.08.2009, s.19
Nařízení 744/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
OJ L 212, 15.08.2009, s.3
Nařízení 753/2009/ES, kterým se mění nařízení 43/2009/ES, pokud jde o rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb
OJ L 214, 19.08.2009, s.1
Nařízení 754/2009/ES, kterým se některé skupiny plavidel vylučují z režimu intenzity rybolovu stanoveného v kapitole III nařízení 1342/2008/ES
OJ L 214, 19.08.2009, s.16
Nařízení 756/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlubinných druhů žraloků ve vodách Společenství a ve vodách nespadajících pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí v oblastech V, VI, VII, VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
OJ L 214, 19.08.2009, s.20
Nařízení 764/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti ICES IV, vodách ES oblasti IIa a v části oblasti IIIa, která nespadá pod Skagerrak a Kattegat, plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
OJ L 218, 22.08.2009, s.3
Nařízení 765/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
OJ L 218, 22.08.2009, s.5
Nařízení 766/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského ve Skagerraku plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
OJ L 218, 22.08.2009, s.7
Nařízení 773/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, jakož i ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Francie
OJ L 223, 26.08.2009, s.22

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 698/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 501/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 3/2008/ES o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích, pokud jde o informační a propagační programy pro mléko a mléčné výrobky zaměřené na vnitřní trh
OJ L 201, 01.08.2009, s.8
Nařízení 701/2009/ES, kterým se mění nařízení 1182/2008/ES, kterým se na rok 2009 stanoví výše podpory stanovené předem soukromého skladování másla
OJ L 202, 04.08.2009, s.3
Nařízení 733/2009/ES, kterým se přijímají mimořádná opatření na trhu s mlékem a mléčnými výrobky zahájením nákupu másla a sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení v období od 1. září 2009 do 30. listopadu 2009
OJ L 208, 12.08.2009, s.5
Nařízení 740/2009/ES, kterým se mění nařízení 1282/2006/ES, pokud jde o vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 209, 13.08.2009, s.3

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 697/2009/ES, kterým se mění nařízení 1913/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství, pokud jde o rozhodné skutečnosti v projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 201, 01.08.2009, s.6
Směrnice 2009/97/ES, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, kterými se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnic 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin a druhů zeleniny
OJ L 202, 04.08.2009, s.29
Směrnice 2009/106/ES, kterou se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
OJ L 212, 15.08.2009, s.42
Nařízení 771/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o některé obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 223, 26.08.2009, s.3
Nařízení 772/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
OJ L 223, 26.08.2009, s.20

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 720/2009/ES, kterým se mění nařízení 884/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1290/2005/ES, pokud jde o referenční ceny, výpočet finančních nákladů a fyzickou inspekci u rýže
OJ L 205, 07.08.2009, s.15
Nařízení 742/2009/ES, kterým se mění nařízení 1296/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska
OJ L 210, 14.08.2009, s.3

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 776/2009/ES o změně nařízení 924/2008/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2008/2009
OJ L 224, 27.08.2009, s.3
Nařízení 777/2009/ES o změně nařízení 575/2009/ES, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám
OJ L 224, 27.08.2009, s.5

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA
Směrnice 2009/90/ES, kterou se podle směrnice 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod
OJ L 201, 01.08.2009, s.36

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 702/2009/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 555/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína
OJ L 202, 04.08.2009, s.5

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES, 1. 8. - 31. 8. 2009

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=8

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down