06.09.2012 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2012

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES 1. 8. – 31. 8. 2012
Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.

0. Společná organizace trh
Prováděcí nařízení 780/2012/EU, kterým se stanoví koeficienty přidělení na roky 2012 až 2017 pro příspěvek Unie na podporu uvedenou v článku 103a nařízení 1234/2007 pro seskupení producentů v odvětví ovoce a zeleniny, pokud jde o plány uznání oznámené do 1. července 2012   
OJ L 232, 29.08.2012, s.3
1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Nařízení 712/2012/EU, kterým se mění nařízení 1234/2008/ES o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků
            OJ L 209, 04.08.2012, s.4
Prováděcí rozhodnutí 2012/482/EU, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny
            OJ L 226, 22.08.2012, s.5
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Nařízení 744/2012/EU, kterým se mění přílohy I a II směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arsenu, fluoru, olova, rtuti, endosulfanu, dioxinů, Ambrosia spp., diclazurilu a lasalocidu sodného A a o akční prahy pro dioxiny
            OJ L 219, 17.08.2012, s.9
Prováděcí nařízení 746/2012/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Adoxophyes orana granulovirus a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
            OJ L 219, 17.08.2012, s.15
Prováděcí rozhodnutí 2012/480/EU, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku Aureobasidium pullulans
            OJ L 222, 18.08.2012, s.13
Rozhodnutí 2012/483/EU, kterým se stanoví nová lhůta pro předložení dokumentace k určitým látkám, jež podléhají přezkoumání v rámci čtrnáctiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES         
OJ L 226, 22.08.2012, s.6
Směrnice 2012/22/EU, kterou se mění směrnice 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky didecyl-(dimethyl)amonium-karbonát do přílohy I uvedené směrnice
            OJ L 227, 23.08.2012, s.7
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 735/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky hydrogenuhličitan draselný
            OJ L 218, 15.08.2012, s.3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 723/2012/EU o uznání tradičního výrazu stanoveného nařízením 1234/2007/ES
            OJ L 212, 09.08.2012, s.13/
Prováděcí nařízení 728/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ser koryciński swojski (CHZO))
            OJ L 213, 10.08.2012, s.7
Prováděcí nařízení 729/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok/Pressburger Kipfel/Pozsonyi kifli (ZTS))
            OJ L 213, 10.08.2012, s.9
Prováděcí nařízení 753/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bovški sir (CHOP))
            OJ L 223, 21.08.2012, s.2
Prováděcí nařízení 754/2012/EU o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Düsseldorfer Mistery / Düsseldorfer Senf Mistery / Düsseldorfer Urtyp Mistery / Aechter Düsseldorfer Mostert (CHZO))
            OJ L 223, 21.08.2012, s.4
Prováděcí nařízení 762/2012/EU, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Langres (CHOP))
            OJ L 227, 23.08.2012, s.1
Prováděcí nařízení 766/2012/EU, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Patata di Bologna (CHOP)]
            OJ L 229, 24.08.2012, s.6

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 751/2012/EU, kterým se opravuje nařízení 1235/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
            OJ L 222, 18.08.2012, s.5

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Prováděcí rozhodnutí 2012/461/EU, kterým se povoluje uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin podle nařízení 258/97/ES a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2011/882/EU
            OJ L 210, 07.08.2012, s. 14

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Prováděcí nařízení 755/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o způsobilost zvláštních nákladů na environmentální opatření v rámci operačních programů organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny/
            OJ L 223, 21.08.2012, s.6
Prováděcí nařízení 760/2012/EU, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, pokud jde o intenzitu kontrol provedených členskými státy v rámci režimu mléčných kvót
            OJ L 226, 22.08.2012, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE/

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2012/468/EU o změně prováděcího rozhodnutí 2012/262/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/589/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Baltském moři/
            OJ L 212, 09.08.2012, s.19
Nařízení 734/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Švédska
            OJ L 218, 15.08.2012, s.1
Prováděcí nařízení 737/2012/EU ze dne 14. srpna 2012 o ochraně určitých populací v Keltském moři
            OJ L 218, 15.08.2012, s.3
Nařízení 767/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
            OJ L 229, 24.08.2012, s.12
Nařízení 768/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
            OJ L 229, 24.08.2012, s.14
Nařízení 769/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu pilonošů ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
            OJ L 229, 24.08.2012, s.16
Nařízení 770/2012/EU, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VIa plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
            OJ L 229, 24.08.2012, s.18
Nařízení 775/2012/EU, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX a X plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
            OJ L 231, 28.08.2012, s.6
Nařízení 779/2012/EU, kterým se zakazuje rybolov tkaničnice tmavé ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí V, VI, VII a XII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
            OJ L 232, 29.08.2012, s.1

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY/

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA
Směrnice 2012/21/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 208, 03, 08. 2012, s. 8

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=8

Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz.

 
 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down