09.09.2014 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – srpen 2014

Veterinární opatření, pravidla pro produkty živočišného původu

 

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 834/2014/EU,  kterým se stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování společného rámce pro sledování a hodnocení společné zemědělské politiky
OJ L 230, 01.08.2014, s.1

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/513/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat (oznámeno pod číslem C(2014) 5583)
OJ L 231, 02.08.2014, s.7
Prováděcí nařízení 888/2014/EU o zákazu dovozu exemplářů některých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Unie
OJ L 243, 15.08.2014, s.21
Rozhodnutí 33/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.1
Rozhodnutí  34/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.3
Rozhodnutí 35/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.5
Rozhodnutí 36/2014/EHP  ze dne 8. dubna 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 256, 28.08.2014, s.7
Prováděcí rozhodnutí 2014/637/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU, pokud jde o oblasti, na něž se vztahuje omezení v souvislosti s africkým morem prasat, v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2014) 6169)
OJ L 259, 30.08.2014, s.23

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 878/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dichlorprop-P, metconazol a triklopyr
OJ L 240, 13.08.2014, s.18
Prováděcí nařízení  880/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení  540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
OJ L 240, 13.08.2014, s.22
Prováděcí nařízení  890/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metobromuron a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.42
Prováděcí nařízení 891/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka aminopyralid a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.47
Prováděcí nařízení 916/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka sacharóza a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 251, 23.08.2014, s.16
Prováděcí nařízení 917/2014/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Streptomyces lydicus kmen WYEC 108 a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 251, 23.08.2014, s.19
Prováděcí nařízení 918/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky motýlí feromony s rovným řetězcem
OJ L 251, 23.08.2014, s.24
Prováděcí nařízení 921/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky tebukonazol
OJ L 252, 26.08.2014, s.3
Prováděcí nařízení 922/2014/EU,  kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES  o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka metaflumizon a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU
OJ L 252, 26.08.2014, s.6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2014/514/EU, kterým se schvalují laboratoře v Korejské republice k provádění sérologických testů pro sledování účinnosti očkovacích látek proti vzteklině (oznámeno pod číslem C(2014) 5352)
OJ L 231, 02.08.2014, s.11

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 904/2014/EU, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo z dovozu glutamátu sodného pocházejícího z Indonésie
OJ L 246, 21.08.2014, s.1
Nařízení 923/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití riboflavinů (E 101) a košenily, kyseliny karmínové a karmínů (E 120), ve formě hliníkových laků, v určitých kategoriích potravin, a příloha nařízení 231/2012/EU, pokud jde o specifikace pro riboflaviny (E 101)
OJ L 252, 26.08.2014, s.11

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 847/2014/EU o povolení DL-selenomethioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 232, 05.08.2014, s.10
Prováděcí nařízení 848/2014/EU o povolení přípravku L-valin z Corynebacterium glutamicum jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení 403/2009/ES, pokud jde o označování doplňkové látky L-valin
OJ L 232, 05.08.2014, s.13
Prováděcí nařízení 849/2014/EU o povolení přípravků Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 a Lactobacillus plantarum DSMZ 16627jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 232, 05.08.2014, s.16
Prováděcí nařízení 852/2014/EU o povolení L-methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 233, 06.08.2014, s.22
Prováděcí nařízení 862/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 496/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku benzoát sodný
OJ L 235, 08.08.2014, s.12
Prováděcí nařízení 863/2014/EU, kterým se mění nařízení 1730/2006/ES  a 1138/2007/ES, pokud jde o jméno držitele povolení pro doplňkovou látku kyselinu benzoovou (VevoVitall)
OJ L 235, 08.08.2014, s.14

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Prováděcí nařízení  884/2014/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení 1152/2009/ES
OJ L 242, 14.08.2014, s.4

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 836/2014/EU, kterým se mění nařízení  889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  834/2007/ES  o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
OJ L 230, 01.08.2014, s.10

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 840/2014/EU o změně prováděcího nařízení 743/2013/EU, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka, pokud jde o dobu jeho použitelnosti
OJ L 231, 02.08.204, s.3

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 853/2014/EU o zrušení nařízení 1151/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz slunečnicového oleje pocházejícího nebo zasílaného z Ukrajiny
OJ L 233, 06.08.2014, s.25

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 885/2014/EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz okry a listů curry z Indie a zrušuje prováděcí nařízení  91/2013/EU
OJ L 242, 14.08.2014, s.20
Nařízení 913/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty broskví a nektarinek
OJ L 248, 22.08.2014, s.1
Nařízení 932/2014/EU, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpůrná opatření pro producenty některého ovoce a zeleniny a kterým se mění nařízení 913/2014/EU
OJ L 259, 30.08.2014, s.2

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení  887/2014/EU o technickém formátu pro předávání evropských statistik o vinicích podle nařízení 1337/2011/EU
OJ L 243, 15.08.2014, s.1*

Úřední věstník EU,  1. 8.– 31. 8. 2014

http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/08/direct-access.html?ojYear=2014

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down