08.03.2007 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2007

Veterinární opatření, pravidla pro obchodování s živočišnými produkty.

Rozhodnutí 2007/79/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku
OJ L 26, 02.02.2007, s.5
Rozhodnutí 2007/82/ES o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky
OJ L 28, 03.02.2007, s.25
Rozhodnutí 2007/83/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království
OJ L 33, 07.02.2007, s.4
Rozhodnutí 2007/99/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Jižní Koreji
OJ L 43, 15.02.2007, s.35
Rozhodnutí 2007/128/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království
OJ L 53, 22.02.2007, s.26
Rozhodnutí 2007/137/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/805/ES, pokud jde o opatření pro tlumení klasického moru prasat v Německu
0J L 57, 24.02.2007, s.25
OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PUVODU
Směrnice 2007/5/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek kaptanu, folpetu, formetanátu a methiokarbu
OJ L 35, 08.02.2007, s.11
Směrnice 2007/6/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad a thiamethoxam
OJ L 43, 15.02.2007, s.13
Směrnice 2007/7/ES, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí atrazinu, lambda-cyhalothrinu, fenmedifamu, methomylu, linuronu, penkonazolu, pymetrozinu, bifentrinu a abamektinu
OJ L 43, 15.02.2007, s.19
Směrnice 2007/12/ES, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí penkonazolu, benomylu a karbendazimu
OJ L 59, 27.02.2007, s.75

KRMIVA
Nařízení 108/2007/ES, kterým se mění nařízení 1356/2004/ES, pokud jde o podmínky povolení doplňkové látky „Elancoban“ náležející do skupiny kokcidiostatik a jiných léčebných látek
OJ L 31, 06.02.2007, s.4
Nařízení 109/2007/ES o povolení monensinátu sodného (Coxidin) jako doplňkové látky
OJ L 31, 06.02.2007, s.6
Nařízení 188/2007/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) jako doplňkové látky
0J L 57, 24.02.2007, s.3

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 148/2007/ES, kterým se zapisují některé názvy do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení
OJ L 46, 16.02.2007, s.14
Nařízení 149/2007/ES o zapsání názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit – Boerenkaas (ZTS)
OJ L 46, 16.02.2007, s.18

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 172/2007/ES, kterým se mění příloha V nařízení 850/2004/ES o perzistentních organických znečišťujících látkách
OJ L 55, 23.02.2007, s.1
Rozhodnutí 2007/134/ES, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum
0J L 57, 24.02.2007, s.14

DRUBEŽÍ MASO A VEJCE
Rozhodnutí 2007/118/ES o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice 2002/99/ES
OJ L 51, 20.02.2007, s.19
Rozhodnutí 2007/119/ES o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso
OJ L 51, 20.02.2007, s.19

RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 147/2007/ES, kterým se upravují určité rybolovné kvóty v letech 2007 až 2012 podle čl. 23 odst. 4 nařízení 2371/2002/ES o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky
OJ L 46, 16.02.2007, s.10

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down