10.03.2008 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2008

Veterinární opatření, obecná pravidla pro obchodování s produkty živočišného původu.

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Rozhodnutí 2008/170/ES o přijetí pracovního plánu na rok 2008 k provedení druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví (2008–2013) a o kritériích pro výběr a přidělení a dalších kritériích týkajících se finančních příspěvků na akce tohoto programu
OJ L 56, 29.02.2008, s.36
2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2008/156/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu v jakékoli podobě určených k lidské spotřebě
OJ L 50, 23.02.2008, s. 65
Rozhodnutí 2008/159/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/683/ES, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v některých oblastech Maďarska
OJ L 51, 26.02.2008, s.21
Rozhodnutí 2008/161/ES o určitých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Izraeli a o odchylkách od rozhodnutí 2006/696/ES
OJ L 52, 27.02.2008, s.21
Rozhodnutí 2008/167/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/879/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat ve Slovinsku
OJ L 56, 29.02.2008, s.28
Rozhodnutí 2008/169/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Rumunsku
OJ L 56, 29.02.2008, s.34
3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Směrnice 2008/17/ES, kterou se mění určité přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin
OJ L 30, 23.02.2008, s.17
4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Doporučení 2008/103/ES týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2008, jehož cílem je zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu, a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2009
OJ L 35, 09.02.2008, s.7
Rozhodnutí 2008/105/ES, kterým se mění rozhodnutí 2004/432/ES o schválení plánů sledování reziduí předložených třetími zeměmi podle směrnice 96/23/ES
OJ L 38, 13.02.2008, s.9
Nařízení 180/2008/ES 2008 o referenční laboratoři Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní a o změně přílohy VII nařízení 882/2004/ES
OJ L 56, 29.02.2008, s.4
6. KRMIVA
Nařízení 156/2008/ES, kterým se mění nařízení 109/2007/ES, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky monensinát sodný (Coxidin)
OJ L 48, 22.02.2008, s.14
Nařízení 163/2008/ES o povolení přípravku uhličitanu lanthanitého oktahydrátu (Lantharenol) jako doplňkové látky
OJ L 30, 23.02.2008, s.3
Nařízení 164/2008/ES, kterým se mění 1444/2006/ES, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)
OJ L 30, 23.02.2008, s.6
Nařízení 165/2008/ES o povolení nového užití přípravku 3-fytázy (Natuphos) jako doplňkové látky
OJ L 30, 23.02.2008, s.
Nařízení 166/2008/ES o povolení nového užití přípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) jako doplňkové látky
OJ L 30, 23.02.2008, s.11
Nařízení 167/2008/ES, kterým se nově povoluje na deset let kokcidiostatikum jako doplňková látka v krmivech
OJ L 30, 23.02.2008, s.14
10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 102/2008/ES, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení – Prosciutto di Parma
OJ L 31, 05.02.2008, s.29
Nařízení 103/2008/, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení – Mozzarella di Bufala Campana
OJ L 31, 05.02.2008, s.31
Nařízení 112/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Nošovické kysané zelí (CHOP), Pardubický perník (CHZO), Aceite del Baix Ebre-Montsià nebo Oli del Baix Ebre-Montsià
OJ L 33, 07.02.2008, s.3
Nařízení 127/2008/ES o zapsání názvu do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Oscypek)
OJ L 40, 14.02.2008, s. 5
Nařízení 158/2008/ES o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salate von der Insel Reichenau (CHZO), Gurken von der Insel Reichenau (CHZO), Feldsalat von der Insel Reichenau (CHZO), Tomaten von der Insel Reichenau
OJ L 48, 22.02.2008, s. 17
Nařízení 160/2008/ES o zápisu některých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pane di Matera (CHZO), Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (CHOP))
OJ L 48, 22.02.2008, s. 27
14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Nařízení 123/2008/ES, kterým se mění a opravuje příloha VI nařízení 2092/91/EHS o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin
OJ L 38, 13.02.2008, s.3
15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2008/162/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/601/ES o mimořádných opatřeních týkajících se nepovoleného geneticky modifikovaného organismu „LL RICE 601“ v produktech z rýže
OJ L 52, 27.02.2008, s.25
24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 148/2008/ES, kterým se mění nařízení 900/2007/ES a 1060/2007/ES za účelem objasnění statusu míst určení, na která se nevztahují vývozní náhrady za cukr
OJ L 46, 21.02.2008, s.9
Úřední věstník ES, 2008;1. 2. - 29.8. 2.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down