22.03.2012 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2012

Plné texty uvedených předpisů najdete na stránkách Úředního věstníku ES:
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2012&month=2

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2012/110/EU o preventivním očkování proti nízkopatogenní influenze ptáků u divokých kachen v Portugalsku a o některých opatřeních na omezení přesunů této drůbeže a jejích produktů (oznámeno pod číslem K(2012) 676)
OJ L 50, 23.02.2012, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2012/111/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Dánska a Panamy (oznámeno pod číslem K(2012) 678)
OJ L 50, 23.02.2012, s.49
Prováděcí rozhodnutí 2012/112/EU, kterým se mění příloha E směrnice 92/65/EHS, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení pro zvířata pocházející z hospodářství a zvířata, sperma, vajíčka a embrya pocházející ze schválených organizací, institutů nebo středisek (oznámeno pod číslem K(2012) 860)
OJ L 50, 23.02.2012, s.51

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 87/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o podmínky schválení účinné látky clethodim
OJ L 30, 02.02.2012, s.8
Prováděcí nařízení 127/2012/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011/EU, pokud jde o rozšíření použití účinné látky metazachlor
OJ L 41, 15.02.2012, s.12

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Prováděcí nařízení 84/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenoxymethylpenicillin
OJ L 30, 02.02.2012, s.1
Prováděcí nařízení 85/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku altrenogest
OJ L 30, 02.02.2012, s.4
Prováděcí nařízení 86/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku lasalocid
OJ L 30, 02.02.2012, s.6
Prováděcí nařízení 107/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku oktenidin dihydrochlorid
OJ L 36, 09.02.2012, s.25
Prováděcí nařízení 122/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku methylprednisolon
OJ L 40, 14.02.2012, s.2
Prováděcí nařízení 123/2012/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel
OJ L 40, 14.02.2012, s.4

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 81/2012/EU o zamítnutí povolení Lactobacillus pentosus (DSM 14025) jako doplňkové látky ve výživě zvířat
OJ L 29, 01.02.2012, s.36
Prováděcí nařízení 91/2012/EU o povolení Bacillus subtilis (CBS 117162) jako doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat (držitel povolení Krka d.d.)
OJ L 31, 03.02.2012, s.3
Prováděcí nařízení 93/2012/EU o povolení Lactobacillus plantarum (DSM 8862 a DSM 8866) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 33, 04.02.2012, s.1
Prováděcí nařízení 98/2012/EU o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Pichia pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a krůt, odchov kuřat a kuřice, odchov krůt, nosnice, výkrm a snášku ostatních druhů ptáků, selata po odstavu, výkrm prasat a prasnice (držitel povolení Huvepharma AD)
OJ L 35, 08.02.2012, s.6
Prováděcí nařízení 118/2012/EU, kterým se mění nařízení 2380/2001/ES, 1289/2004/ES, 1455/2004/ES, 1800/2004/ES, 600/2005/ES, 874/2010/EU, prováděcí nařízení 388/2011/EU, 532/2011/EU a 900/2011/EU, pokud jde o jméno držitele povolení některých doplňkových látek v krmivech, a opravuje prováděcí nařízení 532/2011/EU
OJ L 38, 11.02.2012, s.36
Prováděcí nařízení 131/2012/EU o povolení přípravku z kmínového oleje, citronového oleje a určitých sušených bylin a koření jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Delacon Biotechnik GmbH)
OJ L 43, 16.02.2012, s.15
Prováděcí nařízení 140/2012/EU o povolení monensinátu sodného jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Huvepharma NV Belgium)
OJ L 47, 18.02.2012, s.18

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Prováděcí nařízení 126/2012/EU, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, pokud jde o osvědčení, a nařízení 1235/2008/ES, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických
OJ L 41, 15.02.2012, s.5

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Prováděcí rozhodnutí 2012/69/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/305/ES, 2007/306/ES a 2007/307/ES, pokud jde o období tolerance stopového množství hybridní řepky olejky Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), hybridní řepky olejky Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a řepky olejky Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a produktů z nich získaných (oznámeno pod číslem K(2012) 518)
OJ L 34, 07.02.2012, s.12
Prováděcí rozhodnutí 2012/81/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2012) 691)
OJ L 40, 14.02.2012, s.10
Prováděcí rozhodnutí 2012/82/EU o obnovení povolení pro další uvádění produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2012) 700)
OJ L 40, 14.02.2012, s.14
Prováděcí rozhodnutí 2012/83/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87701 (MON-877Ø1-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2012) 701)
OJ L 40, 14.02.2012, s.18
Prováděcí rozhodnutí 2012/84/EU o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 356043 (DP-356Ø43-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2012) 702)
OJ L 40, 14.02.2012, s.22

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 121/2012/EU, kterým se mění nařízení 1290/2005/ES a 1234/2007/ES, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
OJ L 44, 16.02.2012, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 157/2012/EU, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 50, 23.02.2012, s.11
Prováděcí nařízení 160/2012/EU, kterým se na rok 2012 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla
OJ L 52, 24.02.2012, s.3

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 111/2012/2012, kterým se zahajuje nabídkové řízení na podporu soukromého skladování olivového oleje
OJ L 37, 10.02.2012, s.55

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 117/2012/EU, kterým se mění nařízení 1295/2008/ES o dovozu chmele ze třetích zemí
OJ L 38, 11.02.2012, s.33

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí rozhodnutí 2012/116/EU o dočasném uvádění na trh osiva druhu Triticum durum Desf. odrůdy Marialva, které nevyhovuje požadavkům směrnice 66/402/EHS, pokud jde o nejvyšší povolený výskyt semen pšenice (oznámeno pod číslem K(2012) 1114)
OJ L 52, 24.02.2012, s.26

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY
Nařízení 164/2012/EU, kterým se mění příloha III nařízení 110/2008/ES o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 53, 25.02.2012, s.1

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down