30.09.2011 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové potravinářské předpisy EU-září 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2011/546/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/508/EU o určitých ochranných opatřeních souvisejících s klasickým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem K(2011) 6443)
OJ L 241, 17.09.2011, s.34
Prováděcí nařízení 931/2011/EU o požadavcích na sledovatelnost stanovených nařízením 178/2002/ES pro potraviny živočišného původu
OJ L 242, 20.09.2011, s.2
Prováděcí rozhodnutí 2011/629/EU, kterým se mění příloha D směrnice 88/407/EHS, pokud jde o obchod se spermatem skotu uvnitř Unie odeslaným z inseminačních stanic a středisek pro skladování spermatu (oznámeno pod číslem K(2011) 6425)
OJ L 247, 24.09.2011, s.22
Prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU o dovozu spermatu skotu do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 6426)
OJ L 247, 24.09.2011, s.32

3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
Prováděcí nařízení 942/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka flufenoxuron a mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 246, 23.09.2011, s.13
Prováděcí nařízení 943/2011/EU, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka propargit a mění rozhodnutí 2008/934/ES
OJ L 246, 23.09.2011, s.16

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 880/2011/EU, kterým se opravuje nařízení 208/2011/EU, kterým se mění příloha VII nařízení 882/2004/ES a nařízení 180/2008/ES a 737/2008/ES, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU
OJ L 228, 03.09.2011, s.8
Prováděcí nařízení 926/2011/EU pro účely rozhodnutí 2009/470/ES, pokud jde o poskytnutí finanční podpory Unie referenčním laboratořím EU pro potraviny, krmiva a odvětví zdraví zvířat
OJ L 241, 17.09.2011, s.2

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 868/2011/EU o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 226, 01.09.2011, s.2
Prováděcí nařízení 881/2011/EU, kterým se mění nařízení 1137/2007/ES, pokud jde o složení doplňkové látky přípravku Bacillus subtilis DSM 17299 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) a jeho použití v krmivech obsahujících kyselinu mravenčí
OJ L 228, 03.09.2011, s.9
Prováděcí nařízení 885/2011/EU o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.)
OJ L 229, 06.09.2011, s.3
Prováděcí nařízení 886/2011/EU o povolení 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Trichoderma reesei (CBS 122001) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Royal Oy)
OJ L 229, 06.09.2011, s.5
Prováděcí nařízení 887/2011/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium CECT 4515 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Norel S.A.)
OJ L 229, 06.09.2011, s.7
Prováděcí nařízení 888/2011/EU o povolení diklazurilu jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) a o změně nařízení 2430/1999/ES
OJ L 229, 06.09.2011, s.9
Prováděcí nařízení 900/2011/EU o povolení lasalocidu sodného A jako doplňkové látky pro bažanty, perličky, křepelky a koroptve jiné než nosnice (držitel povolení Alpharma (Belgie) BVBA)
OJ L 231, 08.09.2011, s.15

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
Prováděcí nařízení 961/2011/EU, kterým, se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 297/2011
OJ L 252, 28.09.2011, s.10

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Rozhodnutí 2011/620/EU ze dne 12. července 2011 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin jménem Unie
OJ L 243, 21.09.2011, s.1

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Prováděcí nařízení 874/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 227, 02.09.2011, s.7

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
Nařízení 939/2011/EU, kterým se opravuje nařízení 617/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže
OJ L 248, 24.09.2011, s.1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2011/626/EU, kterým se přiznává výjimka pro provádění nařízení 762/2008/ES o předkládání statistik týkajících se akvakultury členskými státy, pokud jde o Českou republiku, Lucemburské velkovévodství a Rakouskou republiku (oznámeno pod číslem K(2011) 6533)
OJ L 246, 23.09.2011, s.33

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 914/2011/EU, kterým se mění nařízení 605/2010/EU, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě do Evropské unie
OJ L 237, 14.09.2011, s.1
Prováděcí nařízení 957/2011/EU, kterým se mění nařízení 1272/2009/EU, pokud jde o nákup a prodej másla a sušeného odstředěného mléka
OJ L 249, 27.09.2011, s.6

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 897/2011/EU o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
OJ L 231, 08.09.2011, s.9
Prováděcí nařízení 898/2011/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na rajčata
OJ L 231, 08.09.2011, s.11

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 899/2011/EU, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2011/12
OJ L 231, 08.09.2011, s.13

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2011&month=9

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down