Nové poznatky v terapii a prevenci infekcí psů a koček

Seminář pořádaly dne 22. 3. 2006 společnost Bioveta a A-VET Hill´s.

Jarní odborný seminář proběhl v brněnském hotelu Myslivna. Semináře se zmíněnou tematikou proběhly také v Praze, Hradci Králové a v Bratislavě. Bioveta má jako jediná v ČR certifikát správné výrobní praxe a její produkty jsou registrovány kromě Evropy také v USA, Číně, Brazílii, na Ukrajině aj. Biocan, nejkompletnější řada vakcín pro psy, se vyrábí od r. 1994 a je určena proti psince, virové hepatitidě, parvoviróze, parainfluenze, coronaviróze, vzteklině, borrelióze, leptospiróze, dermatofytóze a tetanu. Po úspěšném zavedení vakcín řady Biofel pro kočky proti lymské borrelióze, vzeklině a Microsporum canis byly na základě poznatků odborných pracovníků Biovety vyvinuty dvě nové vakcíny, Biofel PCH, kombinovaná vakcína k aktivní imunizaci koček proti infekční rhinotracheitidě, kalicivirové infekci a panleukopenii koček a Biofel PCHR proti těmto závažným virovým onemocněním včetně vztekliny, doporučená k revakcinaci. Všechny vakcíny lze bezpečně aplikovat i v průběhu březosti. S novými trendy vývoje vakcín pro psy a kočky, s výrobou a kontrolou, čelenžními testy, vakcinačními schématy, se základní a speciální vakcinací včetně možné postvakcinační reakce, seznámil účastníky semináře MVDr. Nezval a MVDr. Huňady. Ověření účinnosti vakcín Biofel pomocí čelenžních testů v souladu s Evropským lékopisem prezentoval MVDr. Nepeřený.
Bioveta, a. s. vyrábí sedm vakcín proti dermatofytózám zvířat (psi, kočky, skot, koně, kožešinová zvířata) a vyváží je do 25 zemí světa. Problematiku dermatofytóz, kožních onemocnění člověka a zvířat, kterou způsobují dermatofytické houby z rodu Epidermophyton, Trichophyton a Microsporum (zvl. Microsporum canis), přednášel Dr. Rybníkář. Použití nových výrobků Biovety v praxi uvedla MVDr. Jelenová: XYLASED, přípravek k sedaci volně se pohybujících zvířat, ALAPEPTID, veterinární mast k urychlení průběhu hojení ran, OTIPUR k ošetření zevního zvukovodu psů a koček, POLYGLOB, sérum k podpůrné terapii a pasivní imunoprofylaxi, GAMARET, intramamární antibiotikum k léčbě akutních a chronických mastitid krav v období laktace, ROKOVAC NEO, inaktivovaná vakcína k imunizaci březích prasnic proti rotavirovým a enterálním koli infekcím selat a autosérum PCV2 proti syndromu multisystémového chřadnutí selat po odstavu, syndromu dermatitidy a nefropatie selat, které si můžete nechat v Biovetě vyrobit.
MVDr. P. Miklišová ze společnosti A-VET Hill´s prezentovala produkty pro výživu koček a psů podle věku, kondice, a zdravotního stavu a zdůraznila zvýšenou potřebu vápníku a fosforu během laktace a před odstavem, včetně nutnosti dodržení jejich optimálního poměru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *