24.08.2010 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové trendy v léčbě nemocí pohybového aparátu

Transplantační medicína

Veterinární chirurgové z VFU Brno úspěšně transplantují nové biomateriály k léčbě ortopedických onemocnění. Jejich výsledky mohou přinést nové metody léčby nemocí kostí a kloubů u lidí

Specialisté na ortopedii malých zvířat z Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob psů a koček Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno jsou kousek od úspěšného završení části výzkumného projektu, jenž se týká nových trendů v léčbě nemocí pohybového aparátu. Projekt spadající pod Národní program výzkumu II nesoucí název „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mezodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky“, jehož řešitelem-koordinátorem je prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA je realizován již od roku 2006 a v roce 2011 dospěje do své finální fáze. Chirurgové z VFU Brno při své práci testují vyvíjené biomateriály pro transplantační medicínu, které mají v budoucnu zásadně změnit léčbu nemocí lidského pohybového aparátu. Přes pět let jejich práce a výsledků naznačuje, že by již brzy mohlo být možné nechat projekt postoupit do fáze klinických zkoušek.

Projekt založený na spolupráci specializovaných týmů odborníků z univerzitních institucí ČR (kromě VFU Brno je do projektu zapojena Lékařská fakulta MU, Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně) a pracovišť Akademie věd ČR je koncipován tak, aby experimentální vývoj dospěl k technologiím, které zaručí bezpečné použití biomateriálů, do nichž budou vloženy buňky určené pro transplantaci do cílových tkání zvířecích modelů. Tento experimentální krok na zvířatech je z hlediska zavádění léčebných metod nezbytný k vypracování bezpečné a efektivní technologie, ještě před samotným zahájením klinických zkoušek a případným klinickým použitím těchto biomateriálů jakožto náhrad ireverzibilně poškozených buněk a tkání člověka.

„Cílem projektu je získání zásadních informací o biologických vlastnostech kmenových buněk v kombinaci s nově syntetizovanými biomateriály a nanovlákny, a to jak ve tkáních, tak in vitro,“ říká prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, koordinátor projektu.

Hlavní pozornost celého projektu je zaměřena na zpracování efektivních metodik pro řízenou diferenciaci kmenových buněk do chondrocytů, osteocytů a fibrocytů a dále na testování jejich kompatibility s vyvíjenými biomateriály. Cílem práce veterinárních chirurgů je úspěšně provést experimentální transplantaci biomateriálů – nosičů (tzv. skafoldů) osazených především mezenchymovými kmenovými buňkami (díle MSCs) do defektů ve tkáních muskuloskeletálního systému zvířat. Tato transplantace se provádí u vhodných zvířecích modelů, u kterých jsou simulována závažná onemocnění kloubů a kostí lidí jako jsou vývojové anomálie (jako např. osteochondróza), traumata kloubní chrupavky, segmentální a roztříštěné zlomeniny dlouhých kostí apendikulárního skeletu se ztrátou integrity kostního sloupce, poranění intraartikulárních vazových struktur (jako ruptura předního zkříženého vazu kolenního kloubu) a poranění menisků.

„V průběhu let 2006 až 2009 řešitelské týmy Ústavu experimentální medicíny AV ČR Praha, Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, za přispění Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov, postupně pracovaly na laboratorní části projektu a dokončily plánované in vitro práce na vývoji skafoldů, tedy nosičů k transplantaci, vhodných k in vivo implantacím buněk,“ upřesňuje profesor Nečas.
„Náš tým z VFU Brno spolu s Lékařskou fakultou MU v chirurgické části projektu již úspěšně provedl implantace mechanicky odolných skafoldů, dále skafoldů na bázi želatinových pěn, skafoldů na bázi nanovláken HEMA/EOEMA s liposomy, vždy v kombinaci s MSCs, do defektů kloubního povrchu. Rovněž byly transplantovány MSCs v příslušných nosičích do segmentálních defektů stehenní kosti u modelových zvířat. Ex vivo jsme ověřili mechanické vlastnosti použitých variant vnitřní fixace kostních fragmentů implantátů. V současné době jsme ve fázi, kdy probíhají transplantace nosičů v kombinaci s buňkami do lézí vazů a menisků,“ dodává profesor Nečas.

Pro více informací kontaktujte:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Lucie Stejskalová, tisková mluvčí
tel: +420 541 562 010, mobil: +420 724 321 352,
e-mail: stejskaloval@vfu.cz
www.vfu.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down