21.07.2010 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové unijní předpisy

Minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso

Od 1. 1. 2010, nabyly účinnosti nové unijní předpisy určující, kolik vykrmovaných kuřat smí být chováno na metr čtvereční. O této skutečnosti chovatele Státní veterinární správa ČR informovala již před třemi lety, naposledy v dubnu 2010. Od června je pak možné za neplnění těchto předpisů ukládat sankce. Chovatelé měli povinnost se v těchto předpisech proškolit a získat osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso vydané Ministerstvem zemědělství. Stále existuje možnost školení absolvovat, kdo tak dosud neučinil! Školení organizuje Českomoravská drůbežářská unie o.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, SVS ČR, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Mendelovou univerzitou v Brně.
Jde o směrnici Rady 2007/43/ES o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. Tato směrnice byla zapracována s účinností od 1. 1. 2010 do našich právních předpisů a nyní musejí být chovateli stanovené podmínky plněny. Ustanovení o sankcích nabyla účinnosti 30. června 2010.
Od 1. ledna 2010 musí chovatel dodržovat požadavky stanovené vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. což mj. znamená předávat do ústřední evidence chovatelů drůbeže stanovená hlášení o chovu kuřat chovaných na maso, vést záznamy stanovené uvedenou vyhláškou; tyto záznamy musí chovatel uchovávat alespoň 3 roky a na vyžádání je předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat. V takovém případě však maximální hustota osazení v chovu brojlerů s celkovou kapacitou více než 500 ks, nesmí překročit 33 kg/m2.
Za určitých předpisy daných podmínek lze hustotu zvýšit nad 33 kg/m2, v takovém případě však musí chovatel splnit přísné podmínky pro mikroklima a mimo stanovené veterinární dokumentace (tj. „Informace o potravinovém řetězci“) doložit celou řadu dalších údajů, například o úmrtnosti. Orgány veterinárního dozoru mají povinnost sledovat a vyhodnocovat podmínky chovu kuřat chovaných na maso (v chovu i při dodání na jatky).
Po splnění předpisy daných podmínek lze překročit i hustotu 39 kg/m2, a to maximálně o 3 kg/m2 (tedy do 42 kg/m2) - za podmínky podání žádosti a doložení příslušných dokumentů to může povolit příslušná krajská veterinární správa.
Povinnosti chovatelů kuřat chovaných na maso se nevztahují na hospodářství s méně než 500 kuřaty; na hejna kuřat pro rozmnožovací chov; na líhně, na kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu a kuřata z ekologického chovu.
Znění uvedených právních předpisů lze nalézt i na www.oz.mze.cz nebo www.eagri.cz. Další informace k chovu kuřat chovaných na maso lze nalézt také na stránkách SVS ČR, www.svscr.cz, pod odkazem Pohoda zvířat – welfare.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down