Novela nařízení o limitech reziduí pesticidů

Evropská komise sjednotila limity pro kontaminaci potravin, v řadě případů jde o zvýšení.

Nařízení 839/2008/ES mění nařízení 396/2005/ES, pokud jde maximální limity v některých produktech a na jejich povrchu.
Nařízení 839/2008/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES (v platném znění, tzn včetně změnových nařízení), bylo přijato Komisí dne 31. července 2008 a má okamžitou platnost. Dochází ke změnám příloh II, III a IV, které stanoví maximální limity reziduí pesticidů v některých produktech a na jejich povrchu.
Úřední věstník ES, L 234, 30.08.2008:1

Ve snaze o sjednocení limitů v členských zemích dochází v některých případech ke zvýšení limitních hodnot, což znamená menší přísnost, a vyvolává u některých skupin negativní reakce.
Další informace:
Nová databáze maximálních limitů reziduí pesticidů
Změna vyhlášky o pesticidech
Pesticidy: Evropská komise sjednotila limity pro kontaminaci potravin, v řadě případů jde o zvýšení
Kategorie :
1. Rostlinná výroba
2. Bezpečnost potravin
3. Potravinářská legislativa
4. Legislativa obecná > Legislativa EU
5. Legislativa EU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *